Home / Program Nucleu / Model inteligent de marketing pentru promovarea producţiei întreprinderilor mici şi mijlocii

Model inteligent de marketing pentru promovarea producţiei întreprinderilor mici şi mijlocii

Responsabil proiect ICI: Mat. Electra Mihaela Mitan, electra.mitan@ici.ro, 021-316.07.36/162

Perioada de execuţie:  2012

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 7: Tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea afacerilor, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare Faza 1: mat. Electra Mitan, dr. ing. Liviu Badea, dr. mat. Gabriela Florescu, dr. ing. Vasile Sima, dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu, mat. Cornel Resteanu, dr.ing. Bogdan Enciu, ing. Ana Maria Borozan, ing. Anca Hotăran, ec. Alin Zamfiroiu, ec. Anişoara Neacşu, p.as. Aura Resteanu Faza 2: mat. Electra Mitan, dr.ing. Liviu Badea, dr.ing. Florin Hărţescu, dr.mat. Constanţa Zoie Rădulescu, mat. Cornel Resteanu, fiz. Mihnea Vrejoiu, dr.ing. Bogdan Enciu, mat. Mariane Manolescu, psi. DragoşIordache, ing. Ana Maria Borozan, ing. Anca Hotăran, fil. Cristina Pereţeanu, ec. Alin Zamfiroiu, soc. Maria Gheorghe Moisii, ec. Anişoara Neacşu, p.as. Flori Constantinescu, p.as. Marilena Piperea, p.as. Aura Resteanu, p.as. Mariana Stănescu, p.as. Violeta Tudor

Obiective: Proiectul şi-a propus realizarea unei aplicaţii cu ajutorul căreia activităţile specifice de marketing ale unei întreprinderi mici sau mijlocii săse desfăşoare într-o manieră modernă, folosind mijloace informatice dintre cele mai avansate.

Complexul software numit IMM-Marketare două componente care lucrează în tandem: portalul IMM-Market şi componenta software in Market, care funcţionează pe Internet şi contribuie la eficientizarea activităţilor compartimentului de marketing al IMM, în vederea promovării producţiei cu scopul final: obţinerea unei mai bune prestaţii pe piaţă.

Descriere şi stadiu:

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

• analiza politicilor de marketing şi a componentelor mix-ului de marketing; analiza sistemului de marketing;

• definirea cerinţelor de realizare, elaborarea bazei de date şi încărcarea ei, realizarea modulelor aplicaţiei inMARKET cu funcţionare pe Internet.

Rezultate: În cadrul fazei 1 „Studiul politicilor de marketing, tipologia stategiilor de marketing, componentele mix marketing-ului. Specificarea cerinţelor de realizare, elaborarea bazei de date”, lucrările au fost canalizate pe două direcţii:

•  studiul comparativ al strategiilor de marketing ale IMM-urilor;

•  analiza sistemului informaţional de marketing, cu identificarea surselor de informaţii, a verigilor informaţionale care crează şi actualizează baza de date cu informaţii disponibile şi care răspund optim la cerinţele actului de conducere a marketing-ului. S-au definit cerinţele asupra arhitecturii; cele asupra funcţionării; s-a definit modelul dedate; s-a realizat baza de date / cunoştinte prin descrierea schemei şi a entităţilor sale.

În cadrul fazei a 2-a „Proiectarea şi elaborarea modulelor aplicaţiei inMARKET. Testare funcţionalitate şi validare, diseminare şi promovare” a rezultat un complex software care pune la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii un serviciu informatic util, anume un portal web modular integrat, accesabil de pe orice calculator cu conexiune

Internet, independent de browser-ul utilizat. Complexul IMM-Marketinclude următoarele funcţii:

1. Portalul  IMM-Market: Informare, Colaborare, Administrare, Acces inMarket.

2. Sistemul inMarket cu:

•  Zona Publică: Informare, Colaborare, Administrare, Acces inMarket;

•  Zona Expert: Informare, Marketing (Modelare, Corelaţii, Colaboratori, Consultare), Chestionare (Creare, Publicare, Vizualizare, Replicare, Retragere, Ştergere), Statistici, Administrare.

Arhitectura logică a sistemului integrează: serverul web, prin care se asigurăinterfaţa cu utilizatorii IMM-Market, accesul acestora la funcţiile sistemului şi la baza de date; serverul de baze de date, care găzduieşte baza de date a sistemului (cu profilele utilizatorilor, descrierea organizaţiilor, a produselor/serviciilor/lucărilor acestora, a colaboratorilor etc.); prin care se asigurăstocarea şi regăsirea datelor necesare proceselor sistemului etc.; programele de aplicaţie, prin care se realizează funcţiunile principale  şi conexe ale portalului IMM-Market, grupate în informare şi comunicare, modelare şi corelaţii (consultare, marketing, chestionare şi statistici) şi managementul organizaţiilor  şi al utilizatorilor (administrare şi actualizare).

Cerinţele non-funcţionale ale sistemului includ: accesibilitate, adaptabilitate, securitate, scalabilitate.

Complexul IMM-Market a fost definit pe componentele principale: portalul IMM-Market şi sistemul in Market.

Pornind din pagina de acces (vezi CAP.1) utilizatorul are acces la funcţiile Informare  şi  Colaborare ale complexului IMM-Market. De asemenea, tot de aici se accesează funcţia Administrare. Pagina de acces constituie şi poarta de intrare în sistemul inMarket. Portalul oferăutilizatorilor de toate tipurile posibilitatea definirii unei comunităţi virtuale de organizaţii de tip IMM, într-un cadru modern, uşor accesabil, prin tehnici informatice de ultimăoră. Este, în cele din urmă, un mijloc modern şi util de informare – comunicare – dezvoltare.

Sistemul in Market are două componente. Prima dintre ele este zona publică. Utilizatorul are acces la funcţiile: Informare, Consultare, Chestionare, Statistici,

Actualizare. Cea de a doua estezona expert. Utilizatorul are acces pe baza unui cont de acces, cu user şi parolă, şi IMM asociat, la funcţiile: Informare, Marketing, Chestionare, Statistici, Administrare.

Zona expert in Market este un suport al activităţii de marketing a organizaţiei. Factorii de decizie ai organizaţiei pot consulta răspunsurile pe care le-au dat utilizatorii publici la anchetele publicate. Răspunsurile sunt utilizate la generarea de modele, rapoarte numerice / grafice privind produse / servicii / lucrări ale organizaţiei.

Chestionarele predefinite sunt cele proiectate cu scopul de a susţine activitatea de marketing a oricărei organizaţii înregistrate, adicăpot asigura informaţia necesară pentru funcţiile de marketing: investigarea pieţei şi a nevoilor de consum, studiul capacităţii de adaptare la cerinţele pieţei, satisfacerea nevoilor de consum / utilizare, maximizarea profitului. Astfel, se pot da exemple de chestionare predefinite pentru anchete care să aibă ca scop determinarea elasticităţii preţului şi a preţului optim, testarea consumului, evaluarea necesarului pentru un consum productiv, asigurarea unui proces de distribuţie în condiţii optime, testarea produselor, cercetarea preţului, cercetarea promoţiilor etc.

Factorii de decizie au la dispoziţie un instrument ce oferă mecanisme necesare pentru generarea de chestionare specifice. Acestea sunt realizate de fiecare organizaţie pentru obţinerea informaţiei de la participanţii la anchetă, în vederea rezolvării problemelor specifice de marketing ale organizaţiei, ca de exemplu: evaluare vânzări, evaluare promovare, cercetări calitative / cantitative de evaluare a puterii unei mărci, cercetări de monitorizare a mărcii.