Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI II / Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model

Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model

Responsabil de proiect ICI: Dr. ing. Theodor D. POPESCU

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7: Materiale, procese şi produse inovative, Direcția 7.2: Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale, Tematica 7.2.2: Modelarea şi identificarea proceselor de mare complexitate, finanţat de Unitatea Executivăpentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI – Contract 224/2014).

Organizaţiile partenere în proiect:

 • Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Coordonator
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – Partener
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică  şi Tehnica Măsurării INCDMTM Bucureşti– Partener
 • S.C. Temnet Engineering S.R.L. – Partener

Perioada de parteneriat în cadrul proiectului:  iulie 2014 – decembrie 2016

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu

Obiective: Obiectivul general al proiectului constăîn realizarea unui
model experimental pentru monitorizarea proceselor vibratorii în vederea detecţiei  şi diagnozei (CDD), folosind tehnici avansate de măsurare şi analiză bazate pe model, cu următoarele obiectivele specifice:

 • dezvoltarea, implementarea şi validarea de metode, tehnici şi algoritmi noi pentru CDD;
 • optimizarea algoritmilor clasici, cunoscuţi, pentru CDD;
 • fuziunea informaţiilor rezultate în urma şi în timpul monitorizării proceselor pentru CDD;
 • realizarea unei biblioteci de programe pentru CDD, care să implementeze atât metodele CDD clasice (cunoscute) cât şi cele care vor fi optimizate  şi  dezvoltate în cadrul proiectului.
 • Realizarea şi testarea unui model fizic experimental pentru CDD, cu valenţe comerciale, hardware şi software, şi care săutilizeze rezultatele la nivel teoretic, algoritmic  şi metodologic, obţinute în cadrul proiectului.

Rezultate: Prima etapa a proiectului „Analiza sistemelor de detecţie şi diagnoză a schimbărilor (CDD) în procese vibratorii”, a avut ca obiectiv prezentarea conceptuală a diverselor metode, tehnici şi algoritmi existenţi, în vederea obţinerii unei referinţe definitive, la zi, pentru metodele  şi algoritmii de CDD. Studiul rezultat conţine o descriere largă şi cuprinzătoare a nucleului de principii şi metode, algoritmi numerici şi al aplicaţiilor majore, cu accent pe monitorizarea maşinilor rotative. S-a realizat astfel o documentare profundă privind experienţa internaţională şi rezultatele obţinute în domeniul ce face obiectul cercetării, precum  şi sistematizarea  şi aprofundarea acestei experienţe. Principalele activităţi realizate în această etapă au vizat:

 • analiza sistemelor de monitorizare şi a semnalelor generate de procesele vibratorii;
 • analiza soluţiilor adoptate în monitorizarea proceselor vibratorii pentru maşini  şi utilaje tehnologice;
 • formularea teoretică  şi algoritmicăa problemelor CDD;
 • analiza soluţiilor software pentru sistemele de monitorizare a proceselor vibratorii şi CDD;
 • stabilirea cerinţelor funcţionale ale modelului experimental;
 • selecţia proceselor vibratorii investigate;
 • selecţia componentelor investigate.

Parte din rezultatele obţinute în cadrul proiectului, încă de la elaborarea propunerii de ofertăîn 2013, au fost publicate în cadrul unor reviste (2) şi volume ale unor conferinţe internaţionale organizate de IEEE (5), astfel: patru în anul 2013 şi trei în anul 2014. De asemenea, au fost elaborate douălucrări destinate prezentării  şi publicării în cadrul unor conferinţe internaţionale în anul 2015 şi se are în vedere elaborarea în anul 2015 a unor propuneri de brevet pe tematica proiectului.