Home / Program Nucleu / Model conceptual pentru o platformă de Servicii Integrate bazate pe Cloud pentru monitorizarea la domiciliu a persoanelor în vârstă afectate de demenţă (MSI-MDD)

Model conceptual pentru o platformă de Servicii Integrate bazate pe Cloud pentru monitorizarea la domiciliu a persoanelor în vârstă afectate de demenţă (MSI-MDD)

Responsabil proiect ICI: ing. Marilena Ianculescu, manina@ici.ro, 021-316.07.36/200
Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (2014 – 2015)

Perioada de execuţie:  2014 – 2015

Echipa de cercetare ICI: ing. Marilena Ianculescu, prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, dr. ing. Gabriel Neagu, dr. ing. Vladimir Florian, dr. ing. Alexandru Stanciu, ing. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica, progr. aj. pr. Marilena Piperea

Obiective:

Principalele obiective sunt:

•  evaluarea stadiului şi tendinţelor temei abordate la nivel naţional şi european;

•  identificarea cerinţelor funcţionale generice pentru serviciile informatice suport;

•  studierea soluţiilor arhitecturale  şi tehnologice specifice unei platforme de integrare a serviciilor MSI-MDD;

•  elaborarea unui model conceptual care să integreze rezultatele obţinute;

•  formarea unui nucleu de competenţe interdisciplinare care să poată susţine o ofertă competitivă de participare în proiecte colaborative de amploare pe tematica asistenţei pentru autonomie la viaţă (AAL-Ambient Assisting Living).

Descriere şi stadiu: În cadrul primei faze (2014) s-a urmărit identificarea celor mai reprezentative elemente care vizează îngrijirea vârstnicilor într-un mediul familiar la nivelul sistemului social, de sănătate şi individual, precum şi a tipurilor de tehnologii informatice care sunt folosite în prezent pentru asistarea persoanelor în vârstă care suferă de demenţă.
Acestea vor sta la baza elaborării modelului conceptual MSI-MDD.
În cadrul fazei a doua (2015) se vor identifica şi defini cerinţele arhitecturale orientate Cloud ale platformei de servicii integrate, cerinţele funcţionale pentru serviciile componente ale modelului conceptual şi va fi specificat modelul conceptual al platformei de servicii integrate.

Rezultate:

În faza 1 „Studii şi analize pentru realizarea modelului conceptual MSI-MDD” au fost obţinute următoarele rezultate:

•  a fost făcută analiza contextului îmbătrânirii globale şi a consecinţelor acesteia în plan social  şi individual;

•  au fost studiate şi sintetizate complicaţiile pe care demenţa senilăle poate aduce la nivelul individual şi al sistemelor de sănătate;

•  a fost evaluată situaţia pe plan internaţional  şi naţional a politicilor, strategiilor şi programelor care vizează serviciile TIC pentru vârstnici şi pentru cei cu demenţă senilă;

•  au fost structurate tipurile de tehnologii asistive folosite pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii la domiciliu a vârstnicilor  şi a celor afectaţi de demenţă;

•  au fost trecute în revistă tipurile de servicii integrate bazate pe tehnologii asistive dedicate aceluiaşi domeniu;

•  a fost făcută o abordare generală a platformei MSIMDD în urma conturării, pe baza analizelor, studiilor şi sintezelor de mai sus, a unui cadru care reflectă cele mai actuale cerinţe şi tendinţe.

•  a fost elaborat un raport de cercetare „ Studii şi analize pentru realizarea modelului conceptual MSIMDD” (P N  0 9 – 2 3  0 1  0 9 ), dec. 2014, 64 p.

[real3dflipbook id=”84″]