MNS

Sistem de monitorizare avansată a mobilităţii mijloacelor de transport şi mărfurilor în transportul multimodal – suport pentru realizarea societăţii naţionale informaţionale mobile

MNS