Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Metodologie pentru evaluarea calitatii serviciilor e-guvernare

Metodologie pentru evaluarea calitatii serviciilor e-guvernare

Responsabil de proiect: mat. ec. Ovidiu Pavel,  ovidiu@ici.ro, 021-316.07.36/171

Perioada de execuţie: 10.11.2012 – 15.12.2014

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.10.2012 – 15.12.2014 în cadrul Planului sectorial de cercetaredezvoltare, programul „Societatea Informaţională” al Ministerului Comunicaţiilor  şi Tehnologiei Informaţiei (MCTI) pe anii 2011-2014, Contract 46 din 09.10.2012, finanţat de Ministerului Comunicaţiilor  şi Societăţii Informaţionale.

Participanţi:

•  ICI Bucureşti – coordonator

Echipa de cercetare ICI: mat. ec. Ovidiu Pavel, dr ing. mat. Adriana Alexandru, Lidia Băjenaru, drd. ec. Monica Anghel, dr. ec. Alexandru Balog, ing. Ovidiu Bică, pr. aj. Gabriela Cişmaş, ec. Victor Mihai Haiu, ing. Marilena Ianculescu, ing. Ion Alexandru Marinescu,ing. Ruxandra Marinescu, Andrei Neagoe, fil. Cristina Pereţeanu, ing. Ionuţ Petre, prog. aj. pr. Marilena Piperea, Theodor Popescu, mat. Mircea Râureanu, jur. Daniel Savu, dr. ing. mat. Vasile
Sima, ing. ec. Alexandru Sipică, Marius Toma, ing. Mihaela Tomescu, ing. Eleonora Tudora

Obiective:

•  evaluarea calităţii furnizării de servicii electronice din domeniul e-Guvernare de comunicaţii fixe  şi mobile, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a serviciilor e-Guvernare;

•  soluţii privind criteriile de evaluare a calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-Guvernare, în reţele de comunicaţii fixe şi mobile, în platforma PCU electronic  şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line;

•  soluţii privind metode de evaluare a calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-Guvernare, în reţele de comunicaţii fixe şi mobile, în platforma PCU electronic  şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line;

•  furnizarea suportului pentru analiza  şi evaluarea calităţii serviciilor de e-Guvernare, pentru armonizarea cu cerinţele Agendei Digitale 2020, având ca suport reţele de comunicaţii fixe şi mobile, platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line.

Descriere şi stadiu:

•  în 2012: studii privind furnizarea serviciilor electronice implementate în domeniul de eguvernare în concordanţăcu dinamica serviciilor de comunicaţii  şi cu evaluarea tehnologiilor TIC, pentru perioada 2013-2014;

•  în anul 2013: stabilirea criteriilor necesare pentru evaluarea calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-guvernare, în reţelele de comunicaţii fixe şi mobile în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line.

•  în anul 2014: elaborarea de metode de evaluare a calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-guvernare, în reţelele de comunicaţii fixe şi mobile, în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice online, în vederea optimizării dezvoltării acestor tipuri de servicii, în concordanţăcu strategiile naţionale şi cerinţele Comunităţii Europene.

Rezultate:

•  pentru etapa 1 (2012): Realizarea unui raport de cercetare privind furnizarea serviciilor electronice implementate în domeniul de e-Guvernare în concordanţă cu dinamica serviciilor de comunicaţii şi cu evaluarea tehnologiilor TIC, pentru perioada 2013-2014;

•  diseminarea informaţiilor s-a realizat printr-o masă rotundă la nivelul institutului, la care au fost iniţiate dezbateri pe tematica propusă;

•  pentru etapa 2 (2013): realizarea unui raport de cercetare privind stabilirea criteriilor necesare pentru evaluarea calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-guvernare, în reţelele de comunicaţii fixe  şi mobile în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line.

•  Pentru etapa 3 (2014): realizarea unui raport de cercetare privind metode de evaluare a calităţii serviciilor electronice implementate în domeniul de e-guvernare, în reţelele de comunicaţii fixe  şi mobile, în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice online, în vederea optimizării dezvoltării acestor tipuri de servicii (cu precădere în ceea ce priveşte proiectarea, administrarea  şi managementul eserviciilor orientate către cetăţean), în concordanţă cu strategiile naţionale şi ale Agendei Digitale 2020.