Home / Program Nucleu / Metode şi tehnici de măsurare a agilităţii unei întreprinderi virtuale

Metode şi tehnici de măsurare a agilităţii unei întreprinderi virtuale

Responsabil de proiect: a.c. Daniel Savu, dsavu@ici.ro, 021-316.07.36/157

Perioada de execuţie: 01.06.2013 –  10.12.2013

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.06.2013 –  10.12.2013 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23N / 27.02.2009, act adiţional 4 / 2013 finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Echipa de cercetare ICI: a.c. Daniel Savu, c.s. Mihaela Tomescu, mat. Dora Coardoş, ing. Ana-Maria Borozan, ing. Lidia Băjenaru, ing. Mirela-Viorica Păun, c.s. Ion Alexandru Marinescu, dr. ing. Florian Vladimir, c.s. Electra Mihaela Mitan.

Obiectiv: Obiectivul general al proiectului a constat în dezvoltarea
de metode, tehnici şi metode ale agilităţii, având ca finalitate realizarea unei aplicaţii software de evaluare şi de suport decizional, integrată într-o platformă on-line, precum şi proiectarea şi dezvoltarea unui sistem de tip întreprindere virtuală.

Obiectivul primei faze a proiectului a constat în efectuarea de cercetări privind evaluarea stadiului actual la nivel naţional, european şi internaţional în domeniul proiectului.

Obiectivul celei de-a doua faze a proiectului a constat în efectuarea de cercetări care s-au concretizat în:

• definirea de concepte, metode, tehnici, algoritmi, proceduri şi soluţii tehnice pentru măsurarea agilităţii întreprinderii virtuale;

• proiectarea şi dezvoltarea de software pentru măsurarea agilităţii întreprinderii virtuale;

• elaborarea sistemului prototip pentru măsurarea agilităţii întreprinderii virtuale (integrarea componentelor, testarea, experimentarea şi verificarea rezultatelor).

Rezultate:

• raport de cercetare care conţine evaluarea stadiului actual la nivel naţional, european şi internaţional privind obiectivele proiectului;

• raport de cercetare care prezintă rezultatele cercetărilor efectuate în faza a 2-a a proiectului pentru îndeplinirea obiectivelor proiectului şi realizarea rezultatelor finale ale acestuia;

• sistemul prototip Mercur pentru determinarea agilităţii întreprinderii care poate fi accesat la adresa Web http://mercur.ici.ro şi care este constituit din următoarele componente:

– baza de date şi de cunoştinţe cu meta date şi reguli asupra proceselor întreprinderii şi asupra cererilor de raportare, interne şi externe întreprinderii,

– un magazin virtual al întreprinderii virtuale căreia îi este destinat,

– aplicaţia SIMEVAL destinatăsimulării şi evaluării agilităţii întreprinderii virtuale,

– servicii şi instrumente pentru determinarea agilităţii întreprinderii virtuale.

• manual de prezentare a sistemului prototip integrat;

• articol „Abordări fundamentale privind agilitatea întreprinderii virtuale” publicat în Revista Românăde Informatică şi Automatică(RRIA), vol. 23, nr. 4, pp. 5-14, decembrie 2013, ISSN: 1220-1758, revistă indexatăCNCSIS categoria C.

[real3dflipbook id=”75″]