Home / Program Nucleu / Metode şi tehnici de instruire cu aplicaţii în monitorizarea şi mentenanţa predictivă a maşinilor şi utilajelor industriale

Metode şi tehnici de instruire cu aplicaţii în monitorizarea şi mentenanţa predictivă a maşinilor şi utilajelor industriale

Responsabil proiect: dr. ing. Theodor D. Popescu, pope@ici.ro, 021-316.07.36/156

Perioada de execuţie:  01.03.2009 –15.12.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.03.2009 –15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, Contract nr. 09-23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetarea Ştiinţifică – ANCS.

Echipa de cercetare: dr. ing. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu.

Obiectiv: Proiectul are ca obiectiv final elaborarea unei metodologii şi a unui instrument software pentru analiza semnalelor de vibraţie în vederea monitorizării maşinilor  şi utilajelor tehnologice şi investigării stării de „sănătate” a acestora. Din punct de vedere tehnico-ştiinţific proiectul va integra tehnici de vârf din domeniul tehnologiei informaţiei, tehnologiilor avansate de conducere a proceselor industriale, precum şi al tehnologiilor specifice sistemelor mecatronice, având caracterul unei cercetări interdisciplinare care va include: algoritmi, metode şi tehnologii de prelucrare a informaţiei, tehnici avansate de măsură, tehnici computaţionale, tehnici de asistare a deciziei, statistică aplicată.

Descriere şi stadiu: În cursul anului 2010, a fost realizată o singură etapă din Planul de realizare al proiectului, care a avut ca obiectiv elaborarea modelului experimental pentru un sistem software, dezvoltat în mediul Matlab, pentru analiza vibraţiilor maşinilor şi utilajelor industriale în vederea monitorizării şi mentenanţei predictive a acestora, bazat pe tehnici si metode de instruire. Modelul experimental elaborat include trei componente principale care realizează: separarea „oarbă” a surselor de vibraţie,
extragerea caracteristicilor  şi detecţia schimbărilor („novelty detection”) în dinamica sistemului monitorizat.

Toate componentele software elaborate au fost testate in simulare, in cadrul unor scenarii complexe, in context stohastic. Raportul de cercetare elaborat cuprinde toate elementele necesare utilizării modelului experimental în cadrul unor aplicaţii de monitorizare  şi întreţinere condiţională a maşinilor şi utilajelor tehnologice. Acesta va fi utilizat în etapa finalăa proiectului, în cadrul unor aplicaţii în domeniu.

Rezultate:

•  modelul experimental pentru extragerea caracteristicilor dinamice ale semnalelor de vibraţie în domeniile timp  şi frecvenţă, analiza componentelor independente, separarea „oarbă” a surselor, detecţia schimbarilor („novelty detection”) şi recunoşterea paternurilor dinamice, operaţional în mediul de lucru Matlab.