Home / Program Nucleu / Metode şi tehnici avansate pentru evaluarea utilizabilităţii, valorii educaţionale şi motivaţionale a sistemelor de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită

Metode şi tehnici avansate pentru evaluarea utilizabilităţii, valorii educaţionale şi motivaţionale a sistemelor de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită

Responsabil de proiect ICI: dr. ec. Alexandru Balog,  alexb@ici.ro, 021-316.07.36/127

Perioada  de  execuţie: 2013

Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: dr. ec. Alexandru Balog, dr. ec. Costin Pribeanu, cerc.şt. Iordache Dragoş

Obiectiv: Continuarea cercetărilor în evaluarea utilizabilităţii sistemelor de e-learning care utilizează tehnologia de realitate îmbogăţită (AR). Aceste cercetări au fost începute în cadrul unui proiect european şi au permis abordarea, pentru prima dată în România, a problematicii evaluării utilizabilităţii sistemelor bazate pe AR.

Rezultate: Proiectul de cercetare s-a finalizat cu următoarele rezultate concrete:

•  studiu privind evaluarea utilizabilităţii sistemelor de e-learning;

• model conceptual de evaluare a valorii educaţionale şi motivaţionale a unui sistem de e-learning;

•  metodologie integrată de evaluare a aplicaţiilor de elearning bazate pe AR;

•  analiză comparativă a rezultatelor evaluării a două aplicaţii de e-learning bazate pe AR.

•  rapoarte de cercetare: Balog, Al., Pribeanu, C., Iordache, D. D. “Studiu privind tehnicile şi metodele de evaluare a utilizabilităţii sistemelor de e-learning. Elaborarea unui model conceptual de evaluare a valorii educaţionale şi motivaţionale a unui sistem de e-learning. Elaborarea metodologiei integrate de evaluare a aplicaţiilor de e-learning bazate pe AR. Evaluarea a douăaplicaţii de e-learning bazate pe AR şi analiza comparativăa rezultatelor.” PN 0203

– Metode şi tehnici avansate pentru evaluarea utilizabilităţii, valorii educaţionale şi motivaţionale a sistemelor de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită. (PN 203), aprilie-iulie 2013, 54 p