Home / Program Nucleu / Metode şi instrumente pentru arhivarea datelor din sistemele de mari dimensiuni şi pentru administrarea datelor arhivate

Metode şi instrumente pentru arhivarea datelor din sistemele de mari dimensiuni şi pentru administrarea datelor arhivate

Responsabil de proiect ICI: mat. Dragoş Cătălin Barbu, dragos.barbu@ici.ro, 021-316.07.36/198

Perioada  de  execuţie: 01.01.2012-31.05.2012

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.01.2012-31.05.2012 în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, obiectivul 1: Tehnologii avansate pentru e-servicii finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: mat. Dragoş Cătălin Barbu, mat. Dora Coardos, ing. Ionuţ Petre, ing. Dragoş Smada, ing. Valentin Răduţ, ing. Antonio Cohal, ing. Mihaela Tomescu, prog. Daniel Savu, mat. Ileana Stănescu, ec. Anişoara Neacşu, prog. aj. Claudiu Boniş.

Obiective: Principalele obiective urmărite prin cercetările din cadrul acestui proiect sunt:

• elaborarea de metode pentru arhivarea datelor cu caracter istoric din sistemele de mari dimensiuni;

• asistarea administratorilor de sisteme informatice de mari dimensiuni în realizarea arhivelor electronice;

• administrarea informaţiilor cu privire la datele arhivate;

• conversia şi migrarea datelor arhivate;

• asigurarea securităţii şi integrităţii datelor arhivate;

• asigurarea condiţiilor tehnice pentru regăsirea şi reutilizarea informaţiilor arhivate.

Descriere şi stadiu: Principalele activităţi ale proiectului sunt:

• definire metode şi instrumente pentru arhivarea datelor cu caracter istoric din sistemele de mari dimensiuni;

• evaluarea unor resurse publice existente în domeniu: biblioteci de modele de sisteme biologice la diverse niveluri de detaliu, instrumente de descriere si simulare a modelelor, limbaje, metode şi algoritmi specifici;

• elaborare specificaţii de realizare a instrumentelor de asistare şi administrare a operaţiilor de arhivare;

• elaborare proceduri automate pentru arhivarea datelor cu caracter istoric şi administrarea datelor arhivate;

• elaborare proceduri automate pentru conversia, migrarea şi utilizarea datelor arhivate;

• integrare şi experimentare proceduri.

Rezultate: În cadrul fazei 1 a proiectului „Definire metode şi instrumente pentru arhivarea datelor cu caracter istoric din sistemele de mari dimensiuni. Elaborare specificaţii de realizare a instrumentelor de asistare şi administrare a operaţiilor de arhivare” a fost elaborat un raport de cercetare care conţine include:

• metode şi instrumente pentru arhivarea datelor cu caracter istoric din sistemele de mari dimensiuni;

• analiza sistemelor de arhivare electronică;

• specificaţii de realizare a instrumentelor de asistare şi administrare a operaţiilor de arhivare.

Raportul de cercetare elaborat în faza 1 cuprinde 3 capitole principale, un capitol de concluzii, unul cu bibliografia utilizată în activitatea de cercetare şi o anexă.

În capitolul 1 „Introducere” au fost prezentate concepte legate de arhivarea electronică în sistemele de mari dimensiuni, scopul proiectului, obiectivele şi fazele proiectului.

În capitolul 2 sunt prezentate concepte despre arhivarea electronică, metode de arhivare electronică, sisteme de arhivare electronică pentru sisteme de mari dimensiuni, sisteme de management al documentelor (DMS (Sistem de management al documentelor – Document Management System) şi WCMS (Sistem de administrare
a conţinutului pe Internet – Web Content Management System)).

În capitolul 3 se defineşte modelul conceptual şi structura informaţiilor cu caracter istoric, se face o descriere a formatelor de arhivare a informaţiilor cu caracter istoric. De asemenea, s-au stabilit nivelurile de acces, criteriile de regăsire  şi metode de conversie  şi migrare a informaţiilor.

Documentaţia mai cuprinde un capitol de concluzii, unul cu bibliografia utilizată în activitatea de cercetare şi o anexă. Anexa conţine Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formăelectronică, publicată în Monitorul Oficial nr. 345 din 22 mai 2007 şi intrată în vigoare la data de 25/05/2007.

În cadrul fazei a 2-a a proiectului „Elaborare proceduri automate pentru arhivarea datelor cu caracter istoric şi administrarea arhivelor create. Elaborare proceduri automate pentru conversia, migrarea şi utilizarea datelor arhivate. Integrare şi experimentare proceduri” a fost elaborat un raport de cercetare, iar rezultatul final al proiectului este sistemul informatic BNP de arhivare electronică sub forma unui portal Web.

Raportul de cercetare elaborat în faza a 2-a cuprinde 4 capitole principale, un capitol de concluzii, unul cu bibliografia utilizată în activitatea de cercetare şi o anexă.

Pentru atingerea obiectivelor din cadrul fazei 2, în capitolul 1 -Introducere au fost prezentate concepte legate de arhivarea electronică în sistemele de mari dimensiuni, scopul proiectului, obiectivele şi fazele proiectului.

În capitolul 2 au fost prezentate concepte despre arhivarea datelor istorice într-o bază de date, modelul şi structura datelor arhivate (structura tabelelor şi formatele utilizate pentru arhivare), meta date pentru documentele electronice, securitatea şi integritatea datelor arhivate.

În capitolul 3 sunt prezentate procedurile pentru restaurarea datelor arhivate şi pentru migrarea datelor arhivate, precum şi modul de regăsire şi utilizare a datelor arhivate.

Capitolul 4 conţine informaţii privind integrarea  şi experimentarea procedurilor sistemului de arhivare, fiind prezentate sub forma unui manual de utilizare panelul administrare, procedura de arhivare, procedura de restaurare şi procedura de migrare.

Documentaţia mai cuprinde un capitol de concluzii şi unul cu bibliografia utilizată în activitatea de cercetare şi o anexă în care este prezentat un fişier sursă pentru introducerea unui produs software „versionat”