Home / Program Nucleu / Metode şi instrumente de management strategic pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor

Metode şi instrumente de management strategic pentru dezvoltarea durabilă a organizaţiilor

Responsabil proiect: mat. Grigore Bădulescu,  grigoreb@ici.ro, 021-316.07.36/213

Perioada de execuţie: 02.03.2009 – 10.12.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 02.03.2009 – 10.12.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, Contract nr. 23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare: mat. Grigore Bădulescu, dr. ec Alexandru Balog, mat. Revişoara Bădulescu,  soc.  Maria  Gheorghe-Moisii, ing. Eugenia Tîrziu, Luminiţa Petrescu.

Obiective: Proiectul propus urmăreşte realizarea şi experimentarea unui sistem pilot de management strategic în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, având următoarele caracteristici:

•  integrează cele mai noi tendinţe în domeniu pe plan internaţional şi  ţine seama de stadiul actual la nivel naţional,

•  asigură integrarea obiectivelor  şi proceselor de afaceri şi îmbunătăţirea proceselor specifice TIC în organizaţie,

•  asigură compatibilizarea cu recomandările şi cele mai bune practici în domeniu.

Descriere şi stadiu: Proiectul propus va furniza soluţii pentru dezvoltarea şi implementarea managementului care să permită dezvoltarea durabilă a organizaţiei. Prin implementarea sistemului pilot preconizat conducerea organizaţiei va avea la dispoziţie măsuri necesare pentru evaluarea performanţelor organizaţiei din mai multe perspective (orientarea spre utilizator, excelenţa operaţională,
orientarea spre viitor şi contribuţia la business).

Proiectul va aduce contribuţii  ştiinţifice  şi tehnice originale prin integrarea şi demonstrarea celor mai bune practici (metode, instrumente, procese) pentru managementul strategic bazat pe performanţă a proiectelor TIC suport pentru atingerea obiectivelor de afaceri şi de dezvoltare durabilăa organizaţiei. Proiectul continuă şi consolidează cercetările anterioare ale colectivului în domeniul managementului strategic prin dezvoltarea de metode şi instrumente având aplicabilitate la dezvoltarea durabilă a organizaţiilor.

În sistemul pilot ce urmeazăa fi realizat şi experimentat se preconizează combinarea metodologiei BSC cu metode şi tehnici avansate – GQM, AHP, analiza SWOT pentru:

– determinarea obiectivelor şi măsurilor pentru fiecare perspectivă;

–  ierarhizarea acestora ca importanţa relativă pentru manageri şi salariaţi;

–  determinarea relaţiilor cauzale dintre obiective, respectiv măsuri;

–  dezvoltarea unor instrumente suport dedicate integrate cu produsul Dialog Strategy (achiziţionat şi experimentat de ICI).

În anul 2009, în cadrul proiectului, s-au realizat studierea şi cercetarea metodelor şi instrumentelor de management strategic şi de dezvoltare durabilă a întreprinderilor care să permită analiza şi identificarea cerinţelor sistemului de management strategic şi de dezvoltare durabilă a organizaţiilor.

În anul 2010, s-au elaborat specificaţiile de realizare şi sa realizat sistemul pilot de management strategic şi de dezvoltare durabilă a organizaţiilor.

Rezultate:

•  studiu documentar privind metodele şi instrumentele de management strategic şi de dezvoltare durabilă a întreprinderilor;
•  cerinţele sistemului de management strategic şi de dezvoltare durabilăa organizaţiilor.
•  sistemul pilot de management strategic pentru dezvoltarea durabilăa organizaţiilor.

[real3dflipbook id=”65″]