Home / Program Nucleu / Metode şi instrumente avansate de evaluare a calităţii produselor software din Biblioteca Naţională de Programe (BNP)

Metode şi instrumente avansate de evaluare a calităţii produselor software din Biblioteca Naţională de Programe (BNP)

Responsabil de proiect: AP 1 ing. Lidia Băjenaru, lidia.bajenaru@ici.ro, 021-316.07.36/128

Perioada de execuţie: 01.09.2014 – 10.12.2014

Suport financiar:  Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.09.2014 – 10.12.2014 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23N / 27.02.2009, act adiţional 3 / 2014 finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare.

Echipa de cercetare ICI:  AP 1 ing. Lidia Băjenaru, CP 1 Balog, A., CS Mihaela Tomescu, CS Ion Alexandru Marinescu, AC Daniel Savu, ing. Mirela-Viorica Păun.

Obiective:

Obiectivul principal al proiectului a fost crearea condiţiilor de îmbunătăţire şi extindere a ofertei de servicii din infrastructura BNP.

Obiectivul fazei unice a proiectului a constat în efectuarea de cercetări de referinţă în domeniul evaluării calităţii produselor software prin elaborarea unui cadru conceptual şi metodologic bazat pe standarde internaţionale în ceea ce priveşte evaluarea produselor software prin automatizarea fluxului de activităţi.

Rezultate:

• Raportul de cercetare care conţine:

– studiu privind cercetările şi rezultatele în domeniul evaluării calităţii produselor software;

– metodologia de evaluare a calităţii produselor software aliniată la cerinţele standardelor internaţionale;

– specificaţie de proiectare a unor metode şi instrumente avansate de evaluare a calităţii produselor software din Biblioteca Naţională de Programe (BNP).

• Articolul „Studiu asupra metodelor de evaluare a produselor software” acceptat spre publicare în Revista Românăde Informatică şi Automatică, vol. 25, nr. 1, martie 2015,ISSN: 1220-1758, revistă indexatăCNCSIS categoria C.

[real3dflipbook id=”82″]