Home / Program Nucleu / Metode, modele şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software

Metode, modele şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software

Responsabil proiect: dr. ec. Alexandru Balog, CS I, alexb@ici.ro, 021-316.07.36/127

Perioada  de  execuţie: 2014 – 2015

Suport financiar:  Proiectul s-a desfăşurat în anul 2014 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23N / 27.02.2009, act adiţional 3/ 2014 finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: dr. ec. Alexandru Balog – responsabil proiect, dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu, drd. mat. Cornel Resteanu, ec. Eugenia Tîrziu, mat. Electra Mitan, dr. ing. Alexandru Sipică, ing. Preda Stefan, ing. Delia Mihaela Rădulescu

Obiective: Obiectivele pe care proiectul şi le propune sunt:

1.  Dezvoltarea unui ansamblu de cunoştinţe referitoare la subiectul cercetat (descrierea procesului de selectare a produselor software, clasificarea  şi caracterizarea metodelor de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software etc.);

2.  Elaborarea şi validarea unui set de modele, metode şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software;

3.  Elaborarea unei metodologii de selectare a produselor software – coerentă şi completă – astfel încât să fie reutilizată şi, eventual, adaptată la diferite tipuri de produse software şi în diferite contexte de utilizare.

Obiectivul primei faze a proiectului, din anul 2014, a constat în dezvoltarea unui ansamblu de cunoştinţe referitoare la subiectul cercetat (descrierea procesului de selectare a produselor software, clasificarea  şi caracterizarea metodelor de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software etc.)

Rezultate: În cadrul fazei 1 a proiectului „Metode, modele şi instrumente de asistare a decidenţilor în selectarea produselor software” s-a realizat:

•  o sinteză privind cercetările realizate în domeniul problemei de selecţie a produselor software;

•  analiza elementelor de intrare în procesul de selecţie a produselor software cu accent pe criteriile de evaluare şi selecţie;

•  analiza criteriilor de calitate pentru un produs software din punct de vedere al standardului de calitate ISO/IEC 25010;

•  analiza problemei de selecţie a unui produs software ca problemă complexă de decizie multi-criterială;

•  construirea unui model de evaluare şi selecţie, care să organizeze informaţia disponibilă într-un mod în care să fie posibilă obţinerea unei soluţii;

•  sistematizarea  şi algoritmizarea procesului de selecţie a unui produs software;

Rezultatele sunt:

•  raport de cercetare privind cercetările şi rezultatele în domeniul proiectului;

•  model de evaluare şi selecţie  şi algoritm pentru problema selecţiei produselor software;

•  analiză modele ale calităţii produselor software cu accent pe standardul ISO/IEC 25010: 2011, standardul de calitate în vigoare.

•  articol „Selecţia produselor software – o problemă complexă de decizie multi-criterială” publicat în Revista Românăde Informatică  şi Automatică (RRIA), vol. 25, nr. 1, pp. 51-61, 2015, ISSN: 1220-1758, revistăindexatăCNCSIS categoria C.