Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI II / Mediu de dezvoltare și Programa Analitică pentru implementarea de jocuri educaționale – DESiG

Mediu de dezvoltare și Programa Analitică pentru implementarea de jocuri educaționale – DESiG

Responsabil de proiect: Dr. Carmen CÎRNU

Perioada de execuţie:  2014-2016

Suport financiar:

Contractul de Finantare: 19/2014 cu codul de depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2177 are autoritatea contractantă: UEFISCDI,  şi are coordonator Advanced Technology Systems

Organizaţiile partenere în proiect sunt:

Obiective: Proiectul DESiG propune o abordare inovatoare care integrează concepte tehnice şi pedagogice asociate jocurilor educaţionale şi care vizează facilitarea comunicării cu aplicaţii externe (exemplu: LMS). Cercetarea susţine dezvoltarea de modele funcţionale pentru medii de dezvoltare a jocurilor educaţionale implementate atât în medii desktop, cât şi mobile. Aceasta iniţiativă implementează o dezvoltare bazată pe componente care ia în consideraţie standarde certificate precum Servicii Web, SCORM, Experience API ce facilitează dezvoltarea de jocuri educaţionale particularizate pentru sectoare de piaţă cheie vizate de consorţiu: mediul de afaceri şi administraţie publică.

Consorţiul DESiG este format din patru parteneri, respectiv două întreprinderi inovatoare (ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS – dezvoltator şi integrator de sisteme software complexe bazate pe tehnologii de ultimă generaţie şi SOFTWIN – lider în furnizarea de aplicaţii educaţionale la nivel naţional şi internaţional), o universitate de prestigiu (Universitatea Naţională de Apărare Carol I – promotor şi implementator de metode de învăţare inovative) şi Institutul National de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti, cu o experienţă de peste 40 de ani în domeniul TIC şi cel mai important institut de cercetare şi dezvoltare în tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din România. Proiectul este susţinut de Serious Games Institute – Prof. Dr. Sara de Freitas şi de Universidad Complutense de Madrid – Prof. Dr. Baltasar Fernández Manjón.