Home / Program Nucleu / Mediu colaborativ şi centru suport operaţional pentru Organizaţia Virtuală gridmosi.ici.ro

Mediu colaborativ şi centru suport operaţional pentru Organizaţia Virtuală gridmosi.ici.ro

Perioada de execuţie: 2010 – 2011

Responsabil proiect: drd. ing Alexandru Stanciu,  stanciu@grid.ici.ro, 021-316259/159

Suport financiar: Proiectul s-a desfăţurat în perioada 27.02.2009 –10.12.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN ”, contract nr. PN 09-23 04 02, finanţat de MCSI.

Echipa de cercetare ICI: drd. ing. Alexandru Stanciu,dr.ing. Vladimir Florian, prog. Ştefan Preda, prog. Zamfir Madalina, fiz.ing.
Mihnea Vrejoiu, dr.ing Bogdan Enciu

Obiective: Proiectul nucleu “PN0402” are drept principal scop continuarea activităţilor de suport  şi dezvoltare ale infrastructurii grid ce susţine Organizaţia Virtuală GridMOSI, aducând plus valoare prin constituirea unui mediu colaborativ ce include o bază de cunostinţe pentru suportul utilizatorilor, un centru de monitorizare  şi control pentru suportul operaţional şi un sistem integrat pentru managementul dezvoltării de aplicaţii software care vor fi utilizate în cadrul Organizaţiei Virtuale GridMOSI.

Un al doilea obiectiv al proiectului îl reprezintă atragerea de noi utilizatori şi extinderea ariei de aplicaţii care sunt disponibile în cadrul Organizaţiei Virtuale GridMOSI.

Descriere şi stadiu: Pentru a determina care sunt aplicaţiile de interes pentru comunităţile de utilizatori s-a utilizat în prima etapă a
proiectului un chestionar care a fost distribuit în mediile academice şi de cercetare având ca obiectiv obţinerea de informaţii referitoare la domeniile actuale de interes, produsele software utilizate şi potenţiali noi membri ai Organizaţiei Virtuale GridMOSI.

Pentru crearea unui mediu integrat necesar pentru suportul dezvoltării de aplicaţii software  şi al „gridificării” aplicaţiilor deja existente se propune o soluţie ce va aborda întreg ciclul de dezvoltare al unei aplicaţii  şi se va furniza un mediu integrat, de tip colaborativ, pentru managementul dezvoltării de aplicaţii software.

Pentru crearea unui mediu colaborativ se intentionează a se utiliza aplicaţie web de tip wiki structurat care va include o baza de cunoştinţe pentru suportul utilizatorilor.

Aceasta se va face prin transferarea conţinutului site-ului www.gridmosi.ro în cadrul unui nou web site urmărind crearea unui mediu colaborativ si a unei baze de cunoştinţe referitoare la domeniul tehnologiilor grid şi ale aplicaţiilor grid utilizate în cadrul Organizaţiei Virtuale GridMOSI. Pentru aceasta se utiliza tehnologia Web 2.0.

Crearea unui centru pentru suportul operaţional în cadrul Organizaţiei Virtuale GridMOSI se va face prin utilizarea unor suite de programe de monitorizare şi ticketing specifice infrastructurii grid folosite în cadrul proiectelor EGEE şi SEE-GRID-SCI care vor fi integrate in cadrul unui centru de monitorizare şi control pentru Organizaţia VirtualăGridMOSI.

Rezultate:

•  studiu al cerinţelor  şi interesului comunităţii academice şi de cercetare din România privind domeniul tehnologiilor grid;

•  crearea unui mediu integrat pentru suportul dezvoltării  şi „gridificării” aplicaţiilor software pentru Organizaţia Virtuală gridmosi.ici.ro;

•  administrarea serviciilor grid pentru organizaţia virtualăGridMOSI la parametrii de producţie specificaţi în documentul SLA din proiectele EGEE3 si EGI-inSPIRE.

[real3dflipbook id=”67″]