Home / Program Nucleu / Managementul cunoştinţelor în sisteme de e-learning orientate pe competenţe

Managementul cunoştinţelor în sisteme de e-learning orientate pe competenţe

Responsabil de proiect: ing. Ana-Maria Borozan,  marika@ici.ro, 021-316.07.36/123

Perioada de execuţie: 01.02.2009 -31.08.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 01.02.2009 -31.08.2011 în cadrul Programului Nucleu: Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN) pe anii 2009-2011, obiectivul Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital, PN 09 23 05 01, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS.

Echipa de cercetare ICI: ing. Ileana Trandafir, ing. Ana-Maria Borozan, ing. Marilena Ianculescu, ing. Tomescu Mihaela.

Obiective: Obiectivul proiectului este definirea şi construirea unui
sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe – CompLearn.

Acest proiect de cercetare va trebui să ia în considerare o serie de aspecte specifice şi cerinţe la care sistemele de e-learning orientate pe competenţe trebuie să răspundă în viitor:

•  crearea sinergiei dintre procesele de învăţare – instruire şi managementul cunoştinţelor,

•  noua abordare privind dobândirea de competenţe şi învăţarea la locul de muncă, procesul de învăţare continuă în care competenţa trebuie să constituie un echilibru între interesul individual  şi cel al organizaţiei;

•  structurarea conţinutului şi evidenţierea unor aspecte semantice care să permită personalizarea şi ghidarea la nivel individual a învăţării / instruirii;

•  compatibilitatea cu standardele internaţionale care asigură reutilizarea conţinutului educaţional în diferite contexte şi interoperabilitatea sistemelor de e-learning şi de management al resurselor umane.

De remarcat faptul că aceste obiective şi cerinţe sunt corelate cu obiectivele actuale ale cercetărilor la nivel european din Programul cadru 7, 2007-2013, în domeniul Technology Enhanced Learning (TeLearn).

Descriere şi stadiu: În prima fază a cercetării (februarie-mai 2009) s-a realizat un studiu documentar asupra diferitelor abordări
şi tendinţe din domeniu.

Etapa a 2-a a proiectului (iunie-septembrie 2009) a avut ca obiective:

•  definirea cadrului conceptual de descriere, întreţinere  şi evaluare a competenţelor  şi de specificare a căilor de învăţare;

•  analiza scenariilor de management, evaluare a competenţelor şi de personalizare a căilor de învăţare;

•  elaborarea specificaţiilor de definire a sistemului CompLearn.

A fost elaborat un Raport de cercetare care conţine:

•  descrierea proiectării procesului de management al competenţelor integrat cu funcţiile de e-learning: diagrame de usecase, diagrame de activităţi, transpunerea în XML;

•  descrierea soluţiei alese pentru definirea  şi managementul conţinutului educaţional.

Etapa 3 (septembrie 2010) a fost dedicată elaborării specificaţiilor de realizare ale sistemului CompLearn prin: definirea arhitecturii şi a serviciilor sistemului CompLearn, specificarea structurilor de date, proiectarea aspectului grafic al site-ului web.

A fost elaborat un Raport de cercetare care conţine:

•  descrierea modelului funcţional al sistemului CompLearn prin proiectarea arhitecturii funcţionale, logice  şi tehnice  şi a modelului operaţional (formalizate prin diagrame UML);

•  proiectarea şi descrierea amănunţită a modelului de date ale sistemului (diagrame şi definire metadate);

•  proiectarea principalelor elemente grafice ale siteului web http://complearn.ici.ro/.

Rezultate:

•  studiu privind abordările şi tendinţele din domeniul managementului cunoştinţelor;

•  raport de cercetare privind: Proiectarea procesului de management al competenţelor şi Domeniul de cunoştinţe – conţinutul educaţional;

•  specificaţii de realizare a sistemului de management al cunoştinţelor orientate pe competenţe.