Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Implementarea serviciilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice in concordanta cu Agenda Digitala 2020

Implementarea serviciilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice in concordanta cu Agenda Digitala 2020

Responsabil de proiect: ing. Răduţ Valentin,  vradut@ici.ro, 021-316.07.36 int. 163

Perioada de execuţie: 09.10.2012 – 15.12.2014

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 9.10.2012 – 15.12.2014 în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCSI 2011-2014, Societatea Informaţională„Implementarea de servicii telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice în concordanţă cu Agenda Digitala 2020”, Contract nr. 47 din 2012, finanţat de MCSI

Participanţi: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – conducător de proiect;

Echipa de cercetare ICI: ing. Valentin Răduţ  (Responsabil ştiinţific proiect), ec. Alin Zamfiroiu, ing. Radu Boncea, ing. Carmen Ionela Rotună, ing. Liviu Popescu, ing. Dragoş Smada, mat. Radu Gramatovici, ing. Constanţa Zoie Rădulescu, mat. Barbu Dragoş, pr. aj. Marilena Piperea, Cornel Resteanu, Aura Resteanu, Mitan Electra, ing. Florin Hărţescu, ing. Vasile Sima, dr. ing. Florian Vladimir, progr. aj. Florica Constantinescu, Alexandru Stanciu, Mariana Stănescu, mat. Paul Sfetcu, ing. Antonio Cohal, ec. Silviu Denu, ec. VictorHaiu, ec. Bogdan Stroe.

Obiective:

1. Probleme propuse spre rezolvare legate de situaţia actuală a domeniului şi a tematicii proiectului.

Obiectivele proiectului propus sunt:

•  furnizarea suportului pentru stabilirea conceptelor, politicilor  şi strategiilor privind dezvoltarea de servicii electronice, în reţele de comunicaţii fixe şi mobile, utilizând tehnologii telematice, din domeniile telemetrie, telemonitorizare, teleacţionare, teleasistenţă;

•  soluţii privind arhitecturi având ca suport reţele de comunicaţii fixe  şi mobile pentru aplicarea tehnologiilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice publice şi personale, în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line;

•  soluţii de utilizare a tehnologiilor de comunicaţii în reţele fixe  şi mobile, pentru racordarea multifuncţionalăa tehnologiilor încorporate într-un ambient inteligent, în vederea extinderii utilizării de servicii electronice în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line;

•  soluţii privind utilizarea suportului de comunicaţii, în reţele fixe şi mobile, în platforma PCU electronic şi alte platforme destinate furnizării de servicii publice on-line, pentru dezvoltarea de servicii electronice telematice, în concordanţăcu cerinţele Agendei Digitale 2020 pentru România.

2. Explicarea conformităţii obiectivelor propuse cu obiectivele din termenii de referinţă ai proiectului.

Proiectul de cercetare propus este conform cu obiectivele propuse. Acesta, prin soluţiile şi rezultatele care urmeazăa fi obţinute are în vedere realizarea obiectivelor  şi priorităţilor programului în sensul contribuţiei la introducerea  şi dezvoltarea serviciilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice pentru aplicaţiile de interes public şi personal.

Descriere şi stadiu:

Proiectul îşi propune furnizarea de arhitecturi, soluţii de utilizare a tehnologiilor de comunicaţii pentru aplicarea tehnologiilor telematice ca suport pentru dezvoltarea de servicii electronice în cadrulplatformelor deja existente destinate furnizării de servicii publice on-line.

Telematica reprezintă un domeniu aflat în dezvoltare şi se ocupă cu transmiterea la distanţă  şi a valorificării informaţiilor necesare mediului public.

Prin intermediul tehnologiilor telematice accesul la informaţii se realizează în timp real şi în mod continuu oferindu-se transparenţa necesară.

Până în prezent a fost realizată o etapă.

În cadrul etapei I (decembrie 2012) intitulată „Studiu privind serviciile electronice în raport cu dinamica şi evoluţia serviciilor de comunicaţii  şi a tehnologiilor pentru sisteme, reţele şi echipamente de comunicaţii şi informatică” s-au realizat următoarele activităţi:

•  studierea serviciilor electronice  şi modul de furnizare al acestora;

•  întocmirea raportului final şi validarea rezultatelor. Diseminare.

Rezultate:

•  studiu asupra serviciilor electronice (ce sunt  şi domenii de aplicare a acestora) şi studiu asupra serviciilor electronice funcţionale la nivel naţional şi european;

•  studiu asupra dinamicii şi evoluţiei serviciilor de comunicaţii;

•  studiu asupra dinamicii tehnologiilor sistemelor, reţelelor şi echipamentelor de comunicaţii;

•  realizarea unui raport între dinamica serviciilor electronice şi dinamica serviciilor şi echipamentelor de comunicaţii;

•  raport de etapă/ documente de predare;

•  masărotundă (eServicii în context european).