Home / Evenimente / 17th International Conference on INFORMATICS in ECONOMY (IE2018), Education, Research & Business Technologies

17th International Conference on INFORMATICS in ECONOMY (IE2018), Education, Research & Business Technologies

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică a fost prezent la manifestarea stiinţifică 17th International Conference on INFORMATICS in ECONOMY (IE2018), Education, Research &  Business Technologies, , organizată organizată de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și Academia de Studii Economice București la Iași, în perioada 17-20 mai 2018.

Conferința a reprezentat un punct de întâlnire pentru participanții din diverse țări, atât din mediul academic, cât și din instituții de cercetare  în vederea promovării rezultatelor cercetării în Informatica Afacerilor și subiecte conexe Stiinței Calculatoarelor cum ar fi: Cloud Computing, Calculul paralel și distribuit, Soluții integrate mobile și multimedia, E-Societate, Soluții pentru întreprinderi și afaceri, Baze de date și Depozite de date, Audit și de Management de proiect, Economie cantitativă, Inteligență artificială și extragerea datelor

Lucrările au fost publicate în IE2018 Conference Proceedings și sunt trimise spre indexare în ISI Thomson în ISI Proceedings.

Cercetătorii din ICI au prezentat 8 lucrări științifice, în secțiunile Cloud and Distributed/Parallel Computing – Subsecțiunile 1 și 2, ”Mobile-Embedded and Multimedia Solutions” – Subsecțiunea 4, respectiv ”E-Society, Enterprise and Business Solutions”- Subsecțiunile 11, 12, 13.