Home / Proiecte Europene / Trans-national cooperation among ICT NCPs (IDEALIST 2014)

Trans-national cooperation among ICT NCPs (IDEALIST 2014)

Responsabil de proiectul ICI:  dr. ing. Gabriel Neagu – punct naţional de contact FP7-ICT, reprezentant naţional în reţeaua Ideal-ist. gneagu@ici.ro, 021-316.12.56

Perioada de execuţie: 1.10.2011 – 31.12.2014

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 1.10.2011 – 31.12.2014 în cadrul Programului Cadru 7, Information Society Technologies, Acţiune de coordonare şi suport, contract nr. 288598/2011, finanţat de Comisia Europeană.

Participanţi:

•  Deutsches Zentrum Fuer Luft und Raumfahrt E.V. (DLR), Germania – coordonator;

•  Information Society Technologies Center, IST-C, Armenia;

•  Oesterreichische Forschungsfoerderungsgesellschaft MBH, FFG, Austria;

•  Agence Bruxelloise pour L’entreprise, ABPL, Belgia;

•  Institute of Information and Communication Technologies, IICT, Bulgaria;

•  Belarusian Institute of System Analysis and Information Support of Scientific and Technical Sphere, BELISA, Belarus;

•  Euresearch, Evleţia;

•  Ustav Teorie Informace A Automatizace, UTIA, Republica Cehă;

•  Agence Francaise pour le Developpement International des Entreprises, UBIFRANCE, Franţa;

•  International Center for Advancement of Research, Technology and Innovation, ICARTI, Georgia;

•  Kozep-Magyarorszagi Regionalis Innovacios Ugynokseg Kozhasznu Egyesulet, Km Riu Khe, Ungaria;

•  Matimop, Israeli Industry Center for Research & Development, Matimop-ISERD, Israel;

•  Interactive Technology, Software and Media Association, ITSMA, India;

•  Agenzia per la Promozionedella Ricerca Europea, APRE, Italia;

•  Starptautiska Lietiskas Optikas Biedriba, SLOB, Letonia;

•  Universite Sidi Mohammed Ben Abdellah, USMBA, Moroc;

•  Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, IDSI, Republica Moldova;

•  Council for Science and Technology, Malta;

•  Instituto Tecnologico Y De Estudios Superiores De Monterrey, ITESM, Mexic;

•  Norges Forskningsrad, RCN, Norvegia;

•  Instytut Podstawowych Problemow Techniki Polskiej Akademii Nauk, IPPT PAN, Polonia;

•  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti, România;

•  Turkiye Bilimsel Ve Teknolojik Arastirma Kurumu, TUBITAK, Turcia;

•  Singleimage Limited, SI, Marea Britanie;

•  EFP Consulting Ltd, EFPC, Marea Britanie;

•  63 de experţi naţionali, reprezentând ţări membre ale Uniunii Europene, alte ţări partenere est-europene şi mediteraneene, ţări partenere la cooperare din alte regiuni geografice.

Obiective: Proiectul are ca obiectiv consolidarea reţelei punctelor naţionale de contact (NCP) pentru ICT din cadrul FP7 prin promovarea cooperării transnaţionale  şi prin conectarea acesteia la reţele similare pentru alte tematici (Securitate, Mediu, Transport, Energie, Sănătate…), în contextul lansării unor apeluri comune. Accentul se va pune pe sprijinirea unor NCP mai puţin experimentate, din ţările membre  şi  ţările asociate prin accesarea expertizei existente în alte ţări membre.

Descriere şi stadiu: Proiectul este structurat pe următoarele componente şi activităţi:

•  WP1 – Project & Consortium Management;

•  WP2 – Quality Assurance & Strategies: asigurarea calităţii prin redactarea documentului “Quality Management Handbook”  şi îmbunătăţirea controlului derulării activităţilor proiectului; susţinerea comunităţilor ICT din  ţările membre, ţările asociate şi ţări terţe, care sunt slab reprezentate în FP7; monitorizarea activităţii de pregătire a FP8-ICT  şi elaborarea de strategii privind evoluţia responsabilităţilor şi a activităţii NCP în acest context;

•  WP3 – Project Central Services: diseminare, relaţii publice  şi elaborarea de material promoţional, portalul proiectului;

•  WP4 – Support to NCPs: prelucrarea documentelor relevante pentru activitatea NCP; colectarea, încărcarea  şi actualizarea informaţiilor de interes pentru aceştia; identificarea de oportunităţi de colaborare pe baza aprofundării obiectivelor de cercetare prin colaborarea cu reprezentanţi ai Comisiei Europene, ai platformelor tehnologice, ai asociaţiilor profesionale  şi organizaţiilor reprezentative din domeniu; training pentru NCP; schimb de experienţă şi echipe comune de lucru;

•  WP5 – NCP Support to Proposers: asistenţă tehnică şi consultanţă pentru autorii propunerilor de proiecte, servicii de căutare parteneri, controlul de calitate pentru cererile de parteneriat, suport pentru organizarea unor evenimente internaţionale  şi acţiuni de networking, organizarea propriilor evenimente de acest tip, suport pentru zile naţionale de informare;

•  WP6 – Extended Networking: colaborarea cu alte programe FP7 şi NCP-urile acestora, cu asociaţii profesionale internaţionale în domeniul ICT, cu alte proiecte tip acţiuni de coordonare  şi suport, identificarea de noi surse de finanţare, derularea de acţiuni comune cu Enterprise Europe Network, dezvoltarea colaborării internaţionale.

ICI Bucureşti a participat la componentele WP1, WP4, WP5 şi WP6.

Rezultate:

•  coordonarea participării Ideal-ist la evenimentul de brokeraj Future Match din cadrul CeBIT 2014 (Hanovra, 10-14.03.2014); întocmirea raportului misiunii, urmărirea  şi raportarea valorificării
rezultatelor acestei acţiuni (62 de întâlniri bilaterale Ideal-ist cu 70 de participanţi din 17 ţări);

•  participare la  şedinţa online de evaluare intermediară a proiectului şi prezentarea raportului de activitate pentru pachetul de lucru 6 (02.04.2014);

•  co-organizator al evenimentului de brokeraj Idealist, în conexiune cu conferinţa internaţională „AAL Forum”, Bucureşti, 09.09.2014 (32 participanţi din 13 ţări, inclusiv 9 din România, 29 de întâlniri bilaterale);

•  contribuţie la organizarea şi derularea evenimentului de brokeraj al proiectului Ideal-ist în cadrul conferinţei europene „Proposers’ Day 2014” (Florenţa, 9-10.10.2014), inclusiv asigurarea participării pe suportul financiar al proiectului a 7 specialişti din România (815 participanţi din 48 de ţări, între care 26 de participanţi din România, 3200 întâlniri bilaterale);

•  contribuţie la organizarea şi derularea evenimentului „Pre-proposal check” organizatăde proiectul Idealist în cadrul conferinţei europene „Proposers’ Day 2014” (Florenţa, 9-10.10.2014), inclusiv asigurarea participării a 5 propuneri de proiecte din România;

•  participare la activităţile de twinning şi training în beneficiul punctelor naţionale de contact, derulate în cadrul pachetului de lucru 4: acţiuni suport pentru inovare în Orizont 2020 (17-18.06.2014), schimb de experienţă între ţările din EU 13 (15-16.09.2014), cerinţe de elaborare a Acordului de consorţiu în Orizont 2020 şi rezultate ale primelor apeluri de proiecte pentru Instrumentul IMM (10-11.12.2014);

•  acţiuni de promovare a serviciilor Ideal-ist la Iaşi (09.05.2014), Craiova (05.06.2014), Bucureşti (16.10.2014), Braşov (21.11.2014);

•  participare la activitatea colectivului Ideal-ist de validare calitativă a ideilor de proiect pentru cererile de parteneriat lansate pe reţeaua Ideal-ist;

•  distribuirea în comunitatea naţională de beneficiari ai serviciului Ideal-ist de căutare parteneri, a cererilor de parteneriat pentru propuneri de proiecte la apelurile FP7 şi Orizont 2020; rezolvarea cererilor de înregistrare în reţeaua naţională de distribuţie lansate pe reţeaua proiectului; asistenţă tehnică pentru întocmirea cererilor de parteneriat de către beneficiari din România;

•  finalizarea şi transmiterea spre semnare a acordului de colaborare între Ideal-ist şi proiectul FP7 EIG;

•  monitorizarea evenimentelor la nivel european dedicate sprijinirii accesului IMM-urilor inovative la finanţările de tip Venture capital şi furnizarea de informaţii pentru site-ul proiectului;

•  coordonarea elaborării livrabilului pentru activitatea 4.1.1 din planul de lucru al proiectului, contribuţie la evaluarea tehnică a celorlalte livrabile finale ale proiectului;

•  întocmirea raportului tehnic  şi financiar pentru perioada 01.04.2013 – 31.12.2014.