Home / Proiecte Europene / Trans-national cooperation among ICT NCPs (Idealist2011)

Trans-national cooperation among ICT NCPs (Idealist2011)

Responsabil de proiect ICI: dr. ing. Gabriel Neagu, gneagu@ici.ro, 021-316.12.56

Website despre proiect: http://cordis.europa.eu/project/rcn/89033_en.html

Perioada de execuţie: 1.10.2008 – 30.09.2011

Suport financiar: Proiectul, de tip acţiune suport specific, s-a desfăşurat în perioada 1.10.2008 – 30.09.2011 în cadrul Programului Cadru 7, Information Society Technologies, Acţiune de coordonare, contract nr. 231367/ 2008, finanţat de Comisia Europeană.

Participanţi:

•  Deutsches Zentrum Fuer Luft und Raumfahrt E.V. (DLR), Germania – coordonator;

•  Parteneri din alte 64 de ţări, reprezentând punctele naţionale de contact Idealist.

Echipa de cercetare ICI: dr. ing. Gabriel Neagu, ing. Cătălin Leanca, prog. aj. pr. Florica Constantinescu.

Obiective: Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea unui mecanism de coordonare pentru întărirea cooperării trans-naţionale între NCP-urile FP7 ICT în scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor furnizate de aceştia.

Descriere şi stadiu: Proiectul este structurat pe următoarele componente şi activităţi:

•  WP1 – conducere proiect;

•  WP2 – reţele şi training pentru NCP-uri: serviciu de suport documentar, forum, analiza celor mai bune practici, seminarii pentru partajarea de experienţă şi cunoştinţe, constituirea de echipe comune de lucru;

•  WP3 – căutare parteneri: furnizarea unui serviciu optimizat ca performanţă, pentru apelurile ICT  şi cele comune din FP7, care include: evaluarea ideii de proiect şi suport acordat de echipa de control calitate, statistici privind succesul propunerilor de proiecte, asistenţă pentru NCP-urile cu mai puţină experienţă în această activitate;

•  WP4 – comunicare şi diseminare: activităţi de relaţii on-line, marketing şi promovare evenimente având ca obiective: creşterea vizibilităţii rolului NCPurilor, îmbunătăţirea accesibilităţii la informaţia privind ICT în FP7 şi serviciile Idealist pentru NCP şi specialiştii în domeniu, extinderea serviciilor de tip eveniment pentru identificarea de parteneri;

•  WP5 – relaţii externe: întărirea relaţiilor externe ale reţelei NCP ICT din cadrul Idealist cu alte proiecte de tip acţiuni de coordonare şi suport, cu reţele NCP din alte domenii tematice FP7; mai buna coordonare cu serviciile CORDIS şi cu acţiunile iniţiate în cadrul platformelor tehnologice europene; întreţinerea bazei de informaţii suport (informaţie de contact, practici exemplare, documente) privind colaborarea cu Comisia Europeană şi alte instituţii angajate în susţinerea colaborării FP7.

ICI Bucureşti a participat la toate componentele proiectului, cu accent pe WP2 şi WP3.

Rezultate:

•  distribuirea pe reţeaua de beneficiari Idealist a tuturor cererilor de parteneriat lansate în cadrul proiectului, participare la activitatea colectivului de control al calităţii propunerilor de proiecte, asistenţă tehnică pentru întocmirea cererilor de parteneriat de către beneficiari din România, operarea noilor cereri înregistrare în reţea;

•  contribuţie la acţiunile proiectului Ideal-ist în cadrul evenimentului Proposers Day, organizat sub egida Comisiei Europene, Budapesta, 18-20.05.2011: (workshop-ul comun cu reţeaua Enterprise Europe Network (EEN), schimbul de experienţă între cordonatorii de proiecte FP7, acţiunea de brokeraj pentru apelul 7 FP7 ICT, standul proiectului) şi diseminarea informaţiei rezultate în urma acestui eveniment;

•  prezentarea ofertei de servicii a proiectului Ideal-ist la acţiunile de tip Information Day pentru Programul european de competitivitate şi inovare CIP ICT PSP, MCSI, 31.03.2011 şi ANCOM, 04.03.2011;

•  contribuţie la derularea sondajului proiectului privind problemele semnalate de IMM-uri în coordonarea proiectelor FP7;

•  prezentarea ofertei Idealist la workshop-ul „Actions for Better Participation of New Member States to FP7-ICT”, Timişoara, 18-19.03.2010;

•  participare la  şedinţa proiectului, Oslo, 20-21.09.2011;

•  întocmirea raportărilor tehnice şi financiare.