HoCare

hocare_logo_mare

Responsabil de proiect: dr. cib. ec. mat. Gabriela Florescu,  40-21 3160736,  gflores@ici.ro

Perioada de execuţie:  01.06.2016 – 31.03.2020

Website-ul proiectului: http://www.interregeurope.eu/hocare/

Parteneri:

  • Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică România
  • Agenţia Asociaţilor pentru Afaceri Bulgaria
  • Centrul de Inovare DEX Cehia
  • Centrul Naţional de Servicii de Sănătate Ungaria
  • Centrul de Inovare Lituania
  • Institutul pentru Dezvoltarea Afacerilor în regiunea Madeira Portugalia
  • Centru de dezvoltare a inimii Sloveniei
  • Agenţia de dezvoltare a Nicosiei Cipru

Descrierea proiectului: Proiectul HoCare impulsionează transferul soluţiilor inovatoare din lanţurile de inovare regională privind îngrijirea la domiciliu, prin consolidarea cooperarii între actorii sistemului regional de inovare folosind metoda elicoidei-cvadruple. Analiza regională, schimbul de bune practici regionale, transferul experienţei din proiectele structurale de succes ca si interacţiunea directă cu principalii actori din elicoida cvadruplă reprezentată de – Guvern, Cercetare, Industrie, Cetăţean / ONG in domeniul sănătăţii publice respectiv domeniul îngrijirii la domiciliu, se vor concretiza în cercetări şi studii regionale, instrumente de analiză, evenimente naţionale şi internaţionale ale reprezentanţilor elicoidei şi în Planul de Actiune Regională care se implementează în fiecare ţară din consorţiu prin intermediul structurilor tehnice si de gestionare a proiectelor din Programele Operaţionale.

In cazul României se vor implementa aceste rezultate ale muncii de cercetare şi analiză, in Programul Operational Competititivitate 2014 – 2020 cu Axele Prioritare care abordează domeniul sănătăţii şi domeniul Inovării prin metoda elicoidei cvadruple reprezentate în principal de Ministerul Fondurilor Europene, ICI Bucuresti, Ministerul Muncii, Asociaţia Seniorinet. Fiecare elicoidă are la rândul său un set cuprinzător de organizaţii interesate (stakeholderi) care este implicat şi care contribuie la ajustarea, consolidarea, îmbunătăţirea politicilor de transfer a inovării pentru asigurarea sănătăţii persoanelor în vârstă.

Obiectiv: Îmbunătăţirea politicilor de transfer a inovării prin construirea si utilizarea Planului de actiune  în contextul de finanţare oferit de instrumentele Programelor Operaţionale în fiecare din cele 8 ţări.