Home / Program Nucleu / Generator de servicii pervasive de e-learning pentru formarea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii

Generator de servicii pervasive de e-learning pentru formarea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii

Responsabil de proiect: mat. Cornel Resteanu, resteanu@ici.ro, 021-316.07.36/162

Perioada  de  execuţie: 2009 – 2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 2009 –2011 în cadrul Programului Nucleu – „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectivul 01-Tehnologii avansate pentru e-servicii, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare: mat. Cornel Resteanu, mat. Electra Mitan, Aura Resteanu.

Obiective: Realizarea unui generator de cursuri electronice, numit IMM-MAN-E+L, pentru formarea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii, cursuri gestionate unitar şi exploatate în regim de găzduire la un prestator de servicii electronice pervasive.

Descriere şi stadiu: Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este o direcţie importantă în restructurarea economiei româneşti, şi nu numai, de unde şi interesul tot mai mare pentru acest tip de întreprinderi. Ele produc bunuri marfare, adicăproduse, servicii şi lucrări, care sunt vândute spre întrebuinţare directăpe piaţa internă/ externă sau care sunt integrate în producţia întreprinderilor de mari dimensiuni (IMD).

Deşi te-ai aştepta ca IMM-urile să fie mai uşor de condus decât IMD-urile, totuşi adevărul este că, de multe ori, situaţia se prezintă exact invers. Este recunoscut faptul că, IMMurile prezintăun tip de management diferit de cel al IMD-urilor. Mai toţi conducătorii IMM-urilor nu îşi pot forma numai prin practicăautomatismele necesare conducerii unui IMM în condiţii de optimalitate.

Internet-ul a creat însă condiţiile pentru dezvoltarea aşa ziselor servicii de e-learning,care sunt soluţia pentru învăţarea continuă, de-a lungul vieţii active a omului.

Astfel, dezvoltarea unui serviciu complex de învăţare electronică pentru societăţi comerciale de tip IMM este bine venită. El poate conţine un număr nedefinit de cursuri, fiecare curs adresându-se unui domeniu de activitate. Conţinutul digital va urmări îndeaproape
necesităţile de modernizare a managementului IMMurilor.

Învăţarea şi verificarea cunoştinţelor se va face după cele mai avansate metode pedagogice.

Obiectivul fazei 1: Definirea arhitecturii generatorului IMM-MAN-E+L ca produs program aparţinând clasei software as a service.

Au fost realizate:

•  taxonomia învăţării electronice;

•  morfologia produsului program;

•  fiziologia produsului program;

•  serviciile puse la dispoziţia utilizatorului cursant;

•  conlucrarea cu mediul.

Obiectivul fazei 2: Realizarea bazei de cunoştinţe si date a generatorului IMM-MAN-E+L prin construirea schemei şi a tabelelor sale.

Au fost realizate:

•  prezentarea generatorului de cursuri electronice IMM-MAN-E+L şi a modului său de utilizare pentru diversele tipuri de utilizatori: Administratorul principal al sistemului, Ceilalţi administratori, Cursantul şi Vizitatorul;

•  construcţia modelului funcţional global: Logare / Delogare, Gestiune utilizatori, Gestiune cursuri, Instruire asistată/ neasistată şi Testare. Construcţia modelului funcţional de detaliu: detalierea funcţiilor la nivel de funcţii de detaliu şi funcţii elementare cu precizarea Numelor cazurilor de utilizare, Clasele cunoştinţelor/ datelor necesare împreună cu Atributele lor şi Metodele asociate;

•  construcţia tabelelor Bazei de cunoştinţe şi date;

•  construcţia Schemei bazei de date.

Obiectivul fazei 3: Programarea modulelor pentru preluarea conţinutului digital.

Au fost realizate:

•  înregistrarea utilizatorilor conform rolurilor avute în sistem;

•  gestiunea meta-cunoştinţelor;

•  gestiunea listei cursurilor;

•  stabilirea drepturilor de acces la funcţiile de administrare a sistemului;

•  gestiunea conţinutului digital pentru învăţare;

•  gestiunea conţinutului digital pentru verificare;

•  gestiunea rezultatelor la învăţătură.

Rezultate:

Rezultate principale.

•  arhitectura generatorului IMM-MAN-E+L;

•  baza de cunoştinţe şi date (gestionatăcu MySQL);

•  programele aferente modulelor de gestiune a conţinutului digital (scrise în PHP, folosind ADOBE CS3).

Rezultate secundare:

Articole de revistă:

•  E-Course for Metallurgy of Iron Plants’ Employees;

•  Presenting the Architecture of OR E-Courses.