Home / Proiecte Europene / Campionatul european al tinerilor manageri în domeniul energetic (EyeManager Championship)

Campionatul european al tinerilor manageri în domeniul energetic (EyeManager Championship)

Responsabil de proiect ICI: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, adriana@ici.ro, 021-316.07.36/231

Website despre proiect: http://www.scoala45.ro/_/docs/proiect-eyemanager.pdf

Perioada de execuţie: septembrie 2008 – februarie 2011

Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada septembrie 2008 – februarie 2011 fiind un proiect european cofinanţat de programul Intelligent Energy – Europe (IEE).

Participanţi:

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti, România;

•  Şcoala nr. 45 Titu Maiorescu, România;

•  Paideia Foundation, Bulgaria;

•  Hristo Botev School, Bulgaria;

•  Centre for Renewable Energy Sources, Grecia;

•  Doukas School, Grecia;

•  Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Perugia (Coordonator Proiect), Italia;

•  Istituto Istruzione Superiore “ Leonardo da Vinci”- Umbertide, Italia;

•  Noesis European Development Consulting, Italia;

•  Podkarpacka Energy Management Agency Ltd, Polonia;

•  Agência Municipal de Energia de Almada, AGENEAL, Portugalia;

•  Energy Restructuring Agency d.o.o., Slovenia;

•  Velenje School, Slovenia;

•  Agència Energètica de la Ribera, Spania;

•  Örebro County Energy Agency, Suedia;

•  Tullangsskolan Orebro school, Suedia.

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, ec. Elena Jitaru, ing. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica, prog. aj. Marilena Piperea.

Obiective: EYEManager Championship vrea să experimenteze, să evalueze şi să transfere o abordare inovativă în domeniul educaţiei energetice din  şcolile secundare în scopul creşterii calităţii procesului de învăţământ cu referire la curriculum didactic şi metodele pedagogice.

Campionatul urmăreşte:

•  îmbunătăţirea abilităţilor legate de utilizarea si economisirea energiei de către elevii implicaţi (prin intermediul competiţiei  şi a mecanismelor de certificare);

•  creşterea gradului de conştientizare  şi a deprinderilor profesorilor implicaţi, deoarece aceştia vor contribui de fapt, prin experienţa lor educaţională, la dezvoltarea instrumentelor pe care le vor testa pentru a le îmbunătăţi performanţa educativă în probleme de energie;

•  îmbunătăţirea ofertei educaţionale a  şcolilor secundare implicate, deoarece este proiectat şi testat un curriculum energetic inovativ;

•  îmbunătăţirea eficienţei energetice din  şcolile  şi casele implicate datoritămecanismelor de certificare;

•  îmbunătăţirea şi stimularea adoptării cunoştinţelor energetice;

•  creşterea conştientizării celor interesaţi de educaţia în domeniul energetic;

•  creşterea cooperării transnaţionale dintre şcoli;

•  creşterea cooperării dintre şcoli şi agenţiile energetice.

Descriere şi stadiu: Ideea de bază a proiectului este organizarea unei competiţii internaţionale denumită Campionatul European al Tinerilor Manageri în Domeniul Energetic (EYEManager Championship), în scopul desemnării celei mai bune echipe; cele 6 echipe internaţionale sunt formate din elevi din toate cele 9 ţări europene implicate în competiţie.

Elevii trebuie să rezolve problema managementului energetic în locurile în care elevii îşi petrec zilnic timpul, adică la şcoală şi acasă.

Transferul de informaţie elev-elev la nivelul şcolii:

Partenerii  şcolilor implicate în concurs au fost responsabili de activităţile de formare organizate într-o altă şcoală implicată în proiect ca beneficiar:

•  elevii au fost responsabili de formarea profesională a altor elevi cu privire la produsele energetice legate de economisirea energiei  şi criteriile manageriale utilizate;

•  profesorii au fost responsabili cu transferul programelor de învăţământ şi a instrumentelor dezvoltate de colegii lor.

Rezultate: ICI în cooperare cu agenţiile energetice,  şcolile  şi profesorii, au arătat elevilor posibilităţile existente de economisire a energiei şi sursele de energie regenerabilă.

Instrumente şi metode didactice:

Metodele didactice dezvoltă o orientare comună pentru profesori şi o abordare didactică, care este aplicată în proiectul EYE Manager de educaţie în energie prin EYE Manager Toolkit pentru elevi compus din:

•  Ghidul EYE Manager-  un ghid practic pentru formarea elevilor referitor la metode şi planuri de economisire a energiei.

•  Software Managerial şi manual de utilizare care îi ajută pe elevi în analiza cazurilor de studiu şi în proiectarea Planurilor de economisire a energiei.

•  Reguli de desfăşurare a campionatului.

Site-ul web constituie principalul mijloc de informare şi comunicare între membrii proiectului şi conţinutul său a fost actualizat periodic. Site-ul este disponibil în 10 limbi.