Home / Program Nucleu / Experimentare platformă Open Source de servicii Cloud pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Experimentare platformă Open Source de servicii Cloud pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

Responsabil proiect ICI:  ing. Mădălina Zamfir,  madalina@ici.ro 021-316.07.36/160

Perioada de execuţie: 2014 – 2015

Suport financiar: Proiectul s-a realizat în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 04 – Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: ing. Mădălina Zamfir, dr. ing. Gabriel Neagu, dr. ing. Vladimir Florian, ing. Mihnea Vrejoiu, dr.ing. Alexandru Stanciu, ec. ing. Ştefan Preda.

Obiective: Proiectul îşi propune să abordeze provocările unui Cloud privat de tip open source, ca o alternativă la achiziţia de servicii de la un Cloud public şi să evidenţieze avantajele aduse de implementarea unui Cloud privat.
De asemenea, un obiectiv de bază al cercetărilor este de a analiza şi evidenţia avantajele şi aspectele specifice ale utilizării serviciilor Cloud ca suport TIC în activităţile de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
Proiectul oferă o trecere în revistă a conceptelor şi abordărilor moderne de open source Cloud computing şi analizează oferta actuală în domeniu. Activităţile aplicative desfăşurate în cadrul proiectului se concentrează pe descrierea, proiectarea, instalarea de bază  şi configurarea unui Cloud privat open source, precum şi realizarea unor experimente semnificative pentru domeniul vizat (suportul pentru activităţile de cercetare dezvoltare). Proietul va specifica paşii de urmat pentru a crea diverse tipuri de imagini de maşini virtuale şi a le încărca în Cloud-ul privat.

Descriere şi stadiu: S-a finalizat Faza I a proiectului (Faza 1: Studiu privind utilizarea Cloud computing  în cercetare-dezvoltare  şi analiza comparativă a soluţiilor Open Source (PN09230408, octombrie 2014 – decembrie 2014) care a avut ca obiective: investigarea şi analiza problemelor propuse spre rezolvare şi elaborarea unui raport care să prezinte rezultatele cercetărilor.

Raportul de fază este structurat în patru capitole, în afara capitolului introductiv.

Capitolul 2 prezintă concepte de bază  şi definiţii ale sistemelor Cloud.

Capitolul 3 este dedicat structurării  şi formalizării nivelurilor calitative ale serviciilor Cloud, un aspect esenţial al furnizării serviciilor Cloud.

Capitolul 4 prezintă rezultatele unor analize asupra infrastructurilor  şi serviciilor Cloud utilizate de către comunitatea ştiinţifică, evidenţiindu-se produsele open source şi de tip Cloud privat.

În capitolul 5, dedicat tipurilor de servicii Cloud specifice pentru cercetare, sunt prezentate aspectele particulare ale aplicaţiilor  ştiinţifice care trebuie avute în vedere la migrarea în Cloud, precum şi cele mai adecvate cazuri de aplicare a modelelor de furnizare a serviciilor Cloud.
Raportul se încheie cu un capitol de concluzii şi lista referinţelor bibliografice.

Rezultate:

•  raport privind analiza rezultatelor cercetărilor de referinţă în domeniul soluţiilor Open Source;

•  au fost prezentate în detaliu caracteristicile abordării Cloud: conceptele de bază şi definiţii ale sistemelor Cloud şi elementele componente ale acestora. S-au evidenţiat cerinţele, caracteristicile şi implicaţiile acestora pentru accesul, prelucrarea  şi stocarea datelor în Cloud;

•  tipurile de servicii Cloud susceptibile pentru a fi utilizate ca suport în activităţile de cercetare dezvoltare sunt: „Data as a Service”, „Big Data as a service” şi „HPC as a Service”. Tehnologiile Cloud funcţionează bine pentru majoritatea problemelor de tip „pleasingly-parallel”. Suportul tehnologiilor Cloud pentru manipularea seturilor mari de date, aplicarea conceptului de localizare a calculelor acolo unde sunt stocate datele, precum şi o mai bună calitate a serviciilor furnizate, cum ar fi toleranţa la erori  şi monitorizarea, simplifică detaliile de implementare ale acestor probleme faţă de sistemele tradiţionale;

•  s-a făcut o trecere în revistă a conceptelor  şi abordărilor moderne de open source Cloud computing, astfel analizându-se oferta actuală în domeniu.
Cercetările vor fi continuate în etapa viitoare a proiectului.