Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Evoluţia, modalităţile de implementare şi de tranziţie pentru radiodifuziune digitală DVB în condiţiile de utilizare eficientă a spectrului de frecvenţe

Evoluţia, modalităţile de implementare şi de tranziţie pentru radiodifuziune digitală DVB în condiţiile de utilizare eficientă a spectrului de frecvenţe

Responsabil de proiect ICI: drd. mat. Emil Stănescu, stanescu@ici.ro, 021-316.07.36/172

Perioada de execuţie: 12.08.2011- 10.12.2013

Suport financiar: Proiectul reprezintă un contract multianual pe perioada anilor 2011 – 2013 în cadrul Planului Sectorial de cercetare-dezvoltare al MCSI 2011-2014 – Comunicaţii, finanţat de Ministerul Comunicaţiilor  şi Societăţii Informaţionale, Nr.Contract 106/08.08.2011, Subcontract ICI: CCS 321/11.08.2011.

Participanţi:

•  Universitatea Politehnica din Bucureşti, Centrul de Cercetare pentru Comunicaţii  şi Prelucrarea Semnalelor (3CPS) – Conducător de proiect;

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: drd. mat. Emil Stănescu, mat. Ileana Stănescu.

Obiective:

Obiectivul proiectului îl constituie realizarea unor studii şi recomandări care să ajute fundamentarea deciziilor referitoare la Evoluţia, modalităţile de implementare şi de tranziţie pentru radiodifuziunea digitală DVB în condiţiile de utilizare eficientăa spectrului de frecvenţe.

În realizarea obiectivului principal al proiectului se urmăresc următoarele subobiective:

•  furnizarea suportului pentru stabilirea conceptelor, tehnicilor  şi administrării spectrului de radio frecvenţă cu scopul trecerii la difuziunea digitală terestră a programelor de televiziune, având ca suport de transmisie spectrul de radiofrecvenţă, pentru a permite utilizatorilor din mediul urban şi rural recepţionarea în bune condiţii a programelor difuzate, cu menţinerea calităţii;

•  soluţii pentru folosirea eficientă a spectrului de radio frecvenţă atribuit pentru difuziunea terestră a programelor de televiziune;

•  soluţii de tranziţie de la difuziunea analogică a programelor de televiziune la difuziunea digitală.

Descriere şi stadiu:

Prima etapă a proiectului, care s–a derulat în perioada 15.08.2011 – 15.12 2011, a avut ca obiectiv realizarea unor „Studii privind introducerea televiziunii digitale terestre  şi tranziţia de la televiziunea analogică la televiziunea digitală, în condiţii de folosire eficientă a spectrului de radiofrecvenţă”.

ICI a fost implicat în activitatea (I.2) de realizare a unor evaluări asupra procedurilor  şi a stadiului privind tranziţia de la televiziunea analogică la cea digitală în România, în Uniunea Europeană şi în alte ţări din lume.

Rezultate:

•  evaluări asupra procedurilor şi a stadiului privind tranziţia de la televiziunea analogicăla cea digitală în România, în Uniunea Europeană şi in alte ţări din lume.