Home / Proiecte Europene / Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)

Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Website-ul proiectului: https://www.egi.eu/about/egi-inspire/

Perioada de execuţie: 01.05.2010- 31.12.2014.

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.05.2010- 31.12.2014, în cadrul Programului Cadru 7 – FP7, contract nr. RI-261323, co-finanţat de Comisia Europeană.

Participanţi:

Internaţionali:

•  Universiteti Politeknik i Tiranes – UPT, Albania;

•  Institute for Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia – IIAP NAS RA, Armenia;

•  Institute for Parallel Processing of the Bulgarian Academy of Sciences – IPP-BAS, Bulgaria;

•  United Institute of Informatics Problems of National Academy of Sciences of Belarus – UIIP NASB, Belarus;

•  Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung – SWITCH, Elveţia;

•  University of Cyprus – UCY, Cipru;

•  Cesnet, Zajmove Sdruzeni Pravnickych Osob – Cesnet, Republica Cehă

•  Karlsruher Institut für Technologie – Kit-G, Germania;

•  Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnicki Fakultet – UOBL-ETF, Bosnia şi Herzegovina;

•  Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas – CSIC, Spania;

•  Csc-Tieteen Tietotekniikan Keskus Oy – CSC, Finlanda;

•  Centre National de La Recherche Scientifique – CNRS, France;

•  Georgian Research and Educational Networking Association – GRENA, Georgia;

•  Greek Research and Technology Network S.A. – GRNET, Greece;

•  Sveuciliste u Zagrebu Sveucilisni Racunski Centar – SRCE, Croatia;

•  Mta Kfki Reszecske-Es Magfizikai Kutatointezet – MTA KFKI, Hungary;

•  The Provost, Fellows & Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth, near Dublin – TCD, Irlanda;

•  Inter University Computation Centre – IUCC, Israel;

•  Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN, Italia;

•  Vilniaus Universitetas – VU, Lituania;

•  Research and Educational Networking Association of Moldova – RENAM, Republica Moldova;

•  Javna Ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica – UOM, Montenegro;

•  Ss. Cyril and Methodius University in Skopje – UKIM, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei;

•  Stichting Nationale Computer faciliteiten – NCF, Olanda;

•  Uninett Sigma As – SIGMA, Norvegia;

•  Akademia Gorniczo-Hutnicza Im. Stanislawa Staszica w Krakowie – ACK CYFRONET AGH, Polonia;

•  Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas – LIP, Portugalia;

•  Institut za Fiziku – IPB, Serbia;

•  Arnes – Arnes, Slovenia;

•  Ustav Informatiky, Slovenska Akademia Vied – UI SAV, Slovacia;

•  Tubitak Ulusal Akademik Ag Ve Bilgi Merkezi – TUBITAK ULAKBIM, Turcia;

•  Science and Technology Facilities Council – STFC, Marea Britanie;

•  Københavns Universitet – UCPH, Danemarca;

•  Vetenskapsradet – VR-SNIC, Suedia;

•  Latvijas Universitates Matematikas Un Informatikas Instituts – IMCS-UL, Letonia;

•  National Association of Research and Educational E-Infrastructures „E-Arena” Autonomous NonCommercial Organization – E-Arena,Federaţia Rusă;

•  Nordunet A/S – Nordunet A/S, Danemarca;

•  European Organization for Nuclear Research – CERN, Elveţia;

•  European Molecular Biology Laboratory – EMBL, Germania;

•  Academia Sinica – ASGC, Taiwan;

•  Advanced Science and Technology Institute – ASTI, Filipine;

•  Institut Teknologi Bandung Bhmn – ITB, Indonezia;

•  Inter-University Research Institute Corporation, High Energy Accelerator Research Organisation – KEK, Japonia;

•  Korea Institute of Science and Technology Information – KISTI, Coreea de Sud;

•  University of Melbourne – UNIMELB, Australia;

•  National University of Singapore – NUS, Singapore;

•  Universiti Putra Malaysia – UPM, Malaiezia;

•  National Science & Technology Development Agency – NSTDA, Thailand.

Naţionali:

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – conducător de proiect;

•  Universitatea Politehnica Bucureşti – UPB;

•  Universitatea Tehnicădin Cluj-Napoca – UTCN;

•  Universitatea de Vest din Timişoara – UVT;

•  Universitatea din Bucureşti – Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală– DIGINFO;

•  Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti.

Echipa de cercetare ICI: Prof. dr. ing. Doina Banciu – director proiect pentru România, dr. ing. Gabriel Neagu, drd. ing. Alexandru Stanciu, ing. ec. Ştefan Alexandru Nicolae Preda, drd. ec. Monica Anghel, ing. Ionuţ Sandu.

Obiective: Scopul final al EGI-InSPIRE este acela de a oferi oamenilor de  ştiinţăeuropeni  şi partenerilor lor internaţionali, o e-infrastructură durabilă, fiabilă care să poată sprijini nevoile lor de analiză a datelor la scară largă. Acest lucru este esenţial pentru a rezolva marile întrebări cu care se confruntă astăzi (şi în deceniile care vor urma) lumea ştiinţifică.

EGI-InSPIRE va coordona trecerea de la un sistem pe bază de proiecte (seria EGEE) la o e-infrastructură pan europeană durabilă. Proiectul ce va avea o durată de patru ani va sprijini grile de calcul de înaltă performanţă (HPC) şi “throughput computing” (HTC).

Proiectul este ideal plasat pentru a integra noi infrastructuri de calcul distribuit (DCIS), cum ar fi Cloud Computing, reţelele de procesare rapidă  şi Desktop Grids, pentru beneficiul comunităţilor de utilizatori din cadrul Spaţiului European de Cercetare – European Research Area – ERA. Astfel, EGI-InSPIRE va colecta cerinţele utilizatorilor şi va oferi sprijin pentru comunităţile actuale şi potenţiale de utilizatori noi, de exemplu, proiectele de ESFRI.

Descriere şi stadiu: Proiectul EGI-InSPIRE (Infrastructură durabilă Pan Europeană pentru cercetători în Europa) a început la 1 mai 2010, este co-finanţat de Comisia Europeană (număr de contract: RI-261323) şi se desfăşoară pe o perioadă de patru ani, ca un efort de colaborare care implică mai mult de 50 instituţii din peste 40 de ţări.

Misiunea sa este de a stabili o Infrastructură Grid Europeană durabilă (EGI).

Planul de acţiune împotriva discriminării Egalitatea între sexe a devenit un punct important de discuţie în Comunitatea Europeană- în special în tehnologie şi ştiinţă. EGI-InSPIRE este angajat să lucreze în direcţia acestor obiective în sferele sale de influenţă şi în acest sens, a inclus un plan de acţiune al sexelor (GAP) în rezultatele sale.

Obiectivele Planului de acţiune împotriva discriminării sunt:

•  promovarea activităţii Comisiei Europene (CE) în ceea ce priveşte egalitatea dintre sexe;

•  colaborarea cu alte organizaţii care lucrează în acest domeniu în cazul în care acest lucru este posibil;

•  adunarea de statistici privind participarea cu proiectul în sine;

•  promovarea de acţiuni în calitate de canal de informare a partenerilor de proiect şi pentru publicul proiectului;

•  cuprinderea în mod activ a lucrărilor care provin din comunităţile de utilizatori de reţea despre femei, cu autori femei  şi pentru femei, prin intermediul canalelor de diseminare ale proiectului, în special în
spaţiul de lucru cu e-ScienceTalk pentru a maximiza impactul acestor eforturi.

Grupul operativ al Planului de acţiune împotriva discriminării va urmări săcolaboreze cu membri ai comunităţilor de utilizatori de reţea, precum  şi alte comunităţi de cercetare  şi reţele ce sunt împotriva discriminării pentru a răspândi şi încuraja participarea la nivel mondial în activităţile de promovare a egalităţii de gen.

Rezultate:

•  coordonarea, în calitate de reprezentant regional a contribuţiei părţii române la operarea infrastructurii EGI-InSPIRE, utilizatăîn peste 40 de  ţări prin aproximativ 250 de site-uri de producţie (24/7);

•  includerea României în cadrul e-infrastructurii Grid pan-europene;

•  crearea  şi menţinerea unei reţele naţionale de cercetători în diverse domenii legate de Grid;

•  administrarea  şi operarea soluţiei de Helpdesk regional pentru infrastructura EGI-InSPIRE-SEE;

•  participarea la întruniri virtuale (online) pentru stabilirea agendei săptămânale şi a noilor direcţii de cercetare impuse de programul proiectului;

•  validarea rapoartelor lunare de manoperă ale partenerilor locali, întocmirea şi predarea către coordonatorul proiectului, a rapoartelor financiare trimestriale.