Home / Proiecte Europene / Enabling Grids for E-sciencE III (EGEE III)

Enabling Grids for E-sciencE III (EGEE III)

 

Responsabil de proiect ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021- 316.52.62

Website-ul proiectului: http://eu-egee-org.web.cern.ch/eu-egee-org/index.html

Perioada de execuţie:  01.05.2008 – 30.04.2010

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.05.2008 – 30.04.2010 în cadrul Programului Cadru 7 al Uniunii Europene, Contract nr. 257/2008, finanţat de Comisia Europeană.

Participanţi:

•  140 de instituţii din 33 de  ţări, organizate în federaţii: CERN / Elveţia, GUP / Austria, UNIINNSBR, UCK / Austria, CESNET / Cehia, BUTE / Ungaria, ELUB / Ungaria, KFKI RMKI / Ungaria, MTASZTAKI / Ungaria, NIIF / Ungaria, CYFRONET / Polonia, ICM / Polonia, PSNC / Polonia, II-SAS / Slovacia,JSI / Slovenia, TCD / Irlanda, CCLRC / UK, NESC, (UEDIN) / UK, PPARC / UK, UCL / UK, CEA / DSM / Franţa, CGG / Franţa, CNRS / Franţa, CSSI / Franţa, CRSA / Franţa, DESY / Germania, DKRZ / Germania, FhG / Germania, FZK / Germania, GSI / Germania, DATAMAT / Italia, INFN/ Italia, TERENA / Olanda, VUB / Belgia, KUNATFAK / Danemarca, UH HIP / Finlanda, FOM / Olanda, SARA / Olanda, UvA / Olanda, UiB / Norvegia, VR / Suedia, IHEP /
Rusia, IMPB RAS / Rusia, ITEP / Rusia, JINR / Rusia, KIAM RAS / Rusia, PNPI / Rusia, RRC KI / Rusia, SINP-MSU / Rusia, CLPP-BAS / Bulgaria, UCY / Cipru, GRNET / Grecia, TAU / Israel, LIP / Portugalia, CESGA / Spania, CSIC / Spania, IFAE / Spania, INTA / Spania, UPV / Spania, University of  Chicago / SUA, USC / SUA, Wisconsin-Madison University / SUA, KTH / UK, ENEA / Italia, UniCal/ Italia, UniLe / Italia, UniNa / Italia, DANTE / UK,
DFN / Germania, GARR / Italia;

•  Consorţiul românesc este format din: Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti – coordonator, Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale „Elie Carafoli” (INCAS), Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară„Horia Hulubei” (IFINHH), Universitatea din Bucureşti (UB), Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (UTCN), Universitatea de Vest Timişoara (UVT).

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu, dr. ing. Neagu Gabriel, drd. ing. Alexandru Stanciu, ing. ec.  Ştefan Alexandru Nicolae Preda, ec. Monica Anghel, drd ing. Siegfried Gino Cojocaru, ing. Cătălin Leanca, ing. Ionuţ Sandu.

Obiective: Proiectul EGEE III ca obiectivprincipal dezvoltarea unei infrastructuri Grid la nivel european, cu parametri de funcţionare (disponibilitate, fiabilitate) specifici regimului de producţie.

Această infrastructură este pusă la dispoziţia cercetătorilor, cadrelor didactice şi mediului de afaceri, care o por accesa permanent, indiferent de locaţia lor geografică. Proiectul EGEE sprijină în acelaşi timp extinderea comunităţilor de utilizatori existente, activarea unor noi domenii de utilizare a acestei infrastructuri şi activarea comunităţilor respective de utilizatori.

Infrastructura EGEE III Grid se construieşte pe reţeaua academică şi de cercetare GEANT 2 / NREN şi deserveşte comunităţi de utilizatori din diverse domenii  ştiinţifice, reprezentând mediul academic şi industria, care sunt de acord să îşi partajeze resursele de calcul de care dispun pe baza unor politici unitare.

Derivat din obiectivul menţionat, proiectul are ca obiective concrete:

•  extinderea  şi optimizarea celei mai mari infrastructuri de producţie Grid din Europa, acordarea de asistenţăîn utilizarea acesteia;

•  pregătirea migraţiei producţiei de Grid european către un nou model, cu potenţial de sustenabilitate ridicat  şi deschis utilizării multidisciplinare, bazat pe Iniţiativa Europeană Grid (EGI) şi Iniţiative Naţionale Grid (NGI).

Descriere şi stadiu: Etapa finală a proiectului EGEE III a avut ca obiectiv principal lansarea infrastructurii Grid la nivel mondial ca rezultat al eforturilor depuse începând cu EGEE I şi continuând cu EGEE II.

Proiectul EGEE III este structurat pe 10 activităţi, care pot fi încadrate în trei domenii mari, după cum urmează:

•  comunicare (NA) – gestionarea  şi coordonarea tuturor aspectelor legate de comunicarea dintre partenerii în proiect (cinci activităţi);

•  service (SA) – asistenţă, operare  şi gestionare a grid-ului şi alocarea de resurse (3 activităţi);

•  cercetare (JRA) – cercetarea şi dezvoltarea grid-ului (2 activităţi).

Partenerul român participă la activităţile NA2 – diseminare, NA3 – training şi SA1 – operare infrastructură.

Rezultate:

•  coordonarea, în calitate de reprezentant în Regional Operation Center, a contribuţiei părţii române la operarea infrastructurii EGEE, utilizată în peste 50 de ţări prin aproximativ 250 de site-uri de producţie (24/7), care includ peste 68.000 CPU şi peste 20 de Petabytes capacitate de stocare pe au fost rulate în medie 150 K job-uri / zi şi executate transferuri masive de date mai mari de 1,5 GB/secundă; coordonarea suportului pentruactivitatea de operare a infrastructurii, monitorizarea conformităţii indicatorilor de performanţă ai site-urilor cu cerinţele SLA;

•  administrarea  şi operarea soluţiei de Helpdesk regional pentru infrastructura EGEE-SEE;

•  coordonarea elaborării rapoartelor trimestriale de ţară privind activitatea de operare a infrastructurii;

•  organizarea evenimentului de training EGEE „Grid Days”, Universitatea din Bucureşti, 20.04.2010, la care au participat studenţi şi tineri cercetători din Universitatea din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Universitatea Politehnica din Bucureşti, INCAS precum  şi din ICI Bucureşti; prezentarea rapoartelor: D. Banciu – „Digital Libraries on Grid Infrastructures”, ”Sinteza activităţii RoGrid”, Gh. Sebestyen – „Activităţi Grid în cadrul UTCN” şi Al. Stanciu – „Instalare şi administrare site Grid”;

•  coordonarea activităţilor de diseminare şi de training ale părţii române; coordonarea elaborării rapoartelor trimestriale de activitate ale părţii române pentru aceste componente;

•  validarea rapoartelor lunare de manoperă ale partenerilor locali, întocmirea şi predarea către coordonatorul proiectului, a rapoartelor financiare trimestriale.

Contacte externe:

•  Bob Jones, Director Proiect, CERN, Robert.Jones@cern.ch.