Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / eCultural Highway – Crearea unei autostrazi culturale in Romania

eCultural Highway – Crearea unei autostrazi culturale in Romania

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Perioada de execuţie: 18.10.2012 – 31.03.2014

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 18.10.2012 – 31.03.2014 în cadrul Planului sectorial de Cercetare-Dezvoltare al MCSI 2011-2014, Societatea Informaţională„eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România”, Contract nr. 48 din 2012, finanţat de MCSI.

Participanţi:

•  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti – conducător de proiect;

•  S.C. SIVECO România S.A., Partener 1

•  Universitatea Bucureşti, Partener 2

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. Doina Banciu (responsabil ştiinţific proiect), mat. Dora Coardoş, dr. mat. Vasile Coardoş, ing. Valentin Răduţ, ing. IonuţPetre, ing. DragoşSmada, ing. Antonio Cohal, mat. DragoşBarbu, ing. Dragoş Nicolau, ing. Ion Alexandru Marinescu, ec. Anişoara Neacşu, fil. Cristina Pereţeanu, drd. ec. Monica Anghel, ec Silviu Denu, ec. Andrei Neagoe, subing. Adela Aparaschivei, ec. Victor Haiu, Claudiu Boniş.

Obiective: Prin cercetările ce se vor întreprinde pe parcursul derulării proiectului „eCultural Highway – Crearea unei autostrăzi culturale în România” acesta îşi propune realizarea următoarelor obiective generale: (1) realizarea unui sistem integrat de aplicaţii  şi servicii pentru promovarea instituţiilor culturale  şi al obiectivelor turistice la nivel de localitate, judeţ, ţară pentru turiştii din propria ţară cât şi cei din UE; (2) punerea la dispoziţie a informaţiilor legate de localităţile în care se află obiectivele căutate şi locurile de cazare disponibile în zonele respective.

Obiectivele specifice se referă la: Creşterea vizibilităţii culturale şi turistice a unor zone din  ţară mai puţin cunoscute. Aceste obiective sunt:

1. Elaborarea studiului de identificare şi structurare a informaţiilor culturale şi turistice.

2. Proiectarea modelului funcţional pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional.

3. Realizarea componentelor pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional.

4. Implementarea şi punerea în exploatare a sistemului integrat de tip Portal.

Obiectivele măsurabile ale proiectului sunt determinate de elaborarea unui set de studii care să folosească la:

•  punerea în valoare a patrimoniului cultural şi turistic pe regiuni inclusiv prin tehnologii multimedia;

•  identificarea potenţialului de cazare în jurul obiectivelor culturale;

•  evaluarea resurselor şi a potenţialului referitor la informaţia culturală digitală pentru promovarea acesteia.

Aceste obiective sunt:

•  realizarea de studii tehnice asupra stadiului  şi tendinţelor în domeniu

•  studiu privind identificarea  şi structurarea informaţiilor culturale şi turistice;

•  proiect tehnic de realizare model funcţional sistem informatic;

•  realizarea unui sistemul  complet de colectare, stocare, prelucrare şi diseminare a datelor;

•  realizarea unui studiu pe un eşantion de date;

•  realizarea unui sistem informatic de tip Portal pentru accesul la informaţiile culturale şi turistice.

Descriere şi stadiu:

Scopul proiectului constă în facilitarea accesului utilizatorilor interni şi externi la informaţiile referitoare la instituţiile şi obiectivele culturale (muzee, teatre, galerii de artă, case memoriale, situri arheologice) la nivel de localitate, judeţ şi ţară, care pun în valoare potenţialul cultural, precum şi informaţiile despre unităţile de cazare
(hoteluri, moteluri, pensiuni) din localităţile în care se află obiectivele căutate.

Proiectul vizează realizarea unui sistem integrat care să dispună de o meta bază de date ce va conţine toate informaţiile referitoare la instituţiile culturale la nivel de localitate, judeţ  şi  ţarăreprezentative  şi informaţiile turistice. La aceastămetabazăva fi interconectatăbaza de date realizată pentru promovarea cercetărilor, scrierilor şi instrumentelor de informare datorate mai multor generaţii de bibliologi români.

Sistemul va asigura un singur punct de acces la informaţiile din metabaza de date. Acestea se realizează prin intermediul unui portal WEB asociat.

Până în prezent a fost realizată o etapă.

În cadrul etapei I (decembrie 2012) intitulată„Elaborarea studiului de identificare şi structurare a informaţiilor culturale şi turistice” s-au realizat următoarele activităţi:

•  elaborarea unui studiu privind evaluarea stadiului naţional în domeniu şi analiza punctelor de interes cultural şi a informaţiilor turistice din proximitate la nivel de localitate, judeţ şi ţară.

•  analiza cerinţelor pentru formatele electronice de stocare a informaţiilor;

•  definirea criteriilor de selectare şi structurare a informaţiilor;

•  realizarea site-ului Web al proiectului.

Rezultate:

•  studiu asupra informaţiilor culturale şi turistice care fac obiectul proiectului;

•  analiză asupra cerinţelor pentru stocarea şi analiza tipurilor de formate a informaţiilor culturale  şi turistice;

•  definire criterii de selectare  şi structurare a informaţiilor;

•  raport de etapă/ documente de predare;

•  proiectarea şi realizarea site-ului Web al proiectului.