Home / Program Nucleu / E-tehnologii pentru prevenţie şi asistenţă medicală (MedDist)

E-tehnologii pentru prevenţie şi asistenţă medicală (MedDist)

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru
adriana@ici.ro, 021-316.07.36/231

Perioada de execuţie: 1.01.2009 – 15.12.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 1.01.2009 –
15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu Tehnologii avansate si servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN, PN 09 23 01 01, Contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare ICI: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, dr. mat. Alexandra Gălătescu, ec. Elena Jitaru, mat. Cristina Simona Alecu, ing. Eleonora Tudora, ing. Ovidiu Bica, prog. aj. Marilena Piperea.

Obiective: MeDist este un proiect care înglobează noile soluţii din
domeniul TIC în folosul medicinii. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem software capabil să ofere servicii de tele asistenţă şi de transfer al datelor medicale folosind Internetul, pentru a asigura o interfaţare operativăpacient – sistem medical. Acest sistem va constitui un instrument util pentru îngrijirea persoanelor greu deplasabile aflate în mediu rural (unde asistenţa medicalăde specialitate este redusă) sau în zone greu accesibile (de exemplu: pe platforme petrolieremarine, pe nave, şantiere aflate în zone izolate etc.).

Descriere şi stadiu: Proiectul a demarat în 2009 cu etapa I „Raport de cercetare privind soluţii avansate pentru prevenţie  şi asistenţă medicală” (termen de predare: 30 iunie 2009), în care:

•  s-au făcut cercetări pentru analiza conceptelor de bază (eSănătate, tele medicină, tele monitorizare, tele radiologie);

•  a fost analizată situaţia din domeniile eSănătate şi tele medicină la nivel internaţional, precizându-se iniţiativele şi acţiunile curente ale Uniunii Europene, cât  şi strategia propusă pentru viitor la nivel european;

•  au fost prezentate beneficiile tele medicinei pentru pacienţi, pentru sistemele de sănătate  şi pentru societate;

•  a fost analizată situaţia domeniului eSănătate în România: infrastructura TIC şi medicii generalişti;

•  au fost trecute în revistă o serie de proiecte de eSănătate în România.

A urmat etapa a II-a, „Elaborare soluţie” (2.1)  şi „Proiectare model experimental” (2.2.) (termen de predare: 30 noiembrie 2009), în care:

•  au fost analizate, definite şi sintetizate cerinţele funcţionale şi tehnice pentru realizarea sistemului;

•  a fost proiectat modelul arhitectural al sistemului MeDist (proiectarea de ansamblu) prin:

–  stabilirea componentelor sistemului informatic;

–  stabilirea factorilor implicaţi în utilizarea sistemului (utilizatori);

–  analizarea fluxului de date care vor fi vehiculate de sistem, inclusiv a tipurilor de date;

•  a fost realizată proiectarea detaliată a modelului experimental al sistemului prin definirea structurii modulare a acestuia, întocmirea schemelor funcţionale  şi a modelelor arhitecturale ale modulelor componente;

•  a fost analizată structura generală ale aplicaţiilor web cu baze de date relaţionale (servere de bază de date, servere de aplicaţie, medii de dezvoltare a aplicaţiilor), au fost analizate caracteristicile .NET Framework şi avantajele utilizării acestei tehnologii;

•  a fost stabilită platforma de programare.

Pentru etapa a III-a (“Realizare software”) (termen de predare 10 decembrie 2010) s-au realizat următoarele:

•  proiectarea interfeţei;

•  organizarea datelor (structura bazei de date MeDist);

•  stabilirea modului de achiziţie a datelor;

•  elaborare software pentru model experimental.

Rezultate:

•  raport de cercetare privind soluţii avansate pentru prevenţie şi asistenţă medicală;

•  specificaţiile de definire a modelului experimental;

•  specificaţiile de realizare.

•  raport de cercetare ce conţine proiectarea interfeţei, organizarea datelor (structurabazei de date MeDist), stabilirea modului de achiziţie a datelor, elaborare software pentru model experimental.

•  prezentarea a cinci comunicări  ştiinţifice la conferinţa The 7th WSEAS International Conference on ENGINEERING EDUCATION (EDUCATION ’10), Insula Corfu, Grecia, iunie 2010, la conferinţa The International eHealth, Telemedicine and Health ICT Forum For Education Networking and Business (Med-e-tel), Luxemburg, aprilie 2010, la conferinţa 2010 IEEE International Conference on Automation,Quality and Testing, Robotics – AQTR 2010, May 28-30 2010, ClujNapoca, Romania, la conferinţa “RoCHI 2010 – Conferinţa Naţionalăde Interacţiune OmCalculator“, Bucuresti, septembrie 2010  şi la conferinţa “RO-Medinf 2010 – Romanian Medical Informatics in European Context“, Arad, noiembrie 2010.

[real3dflipbook id=”68″]