e-SENS

e_SENS

Responsabil de proiect: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Website-ul proiectului: http://www.esens.eu/

Perioada de execuţie: 01.04.2013 – 31.03.2016

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.04.2013 – 31.03.2016 în cadrul Programului CIP – ICT – PSP, cu co-finanţare din partea Comisiei Europene.

Participanţi:

•  Ministerul Justiţiei al landului Nord-Rhein Westfalia (NRW), Germania – coordonatorul proiectului;

•  Instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale din 18 state membre UE: Austria, Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia, Portugalia, România (Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică- ICI Bucureşti);

•  Instituţii ale administraţiei publice locale şi centrale din două ţări asociate: Norvegia şi Turcia;

•  Open PEPPOL–  Open  PanEuropean  Public Procurement  OnLine  şi  ETSI–  European Telecommunications Standards Institute;

•  Mai multe informaţii despre partenerii ce alcătuiesc consorţiul proiectului se găsesc la adresa http://www.esens.eu/about-the-project/partners/.

Echipa de cercetare ICI: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu – Director de proiect pentru România, ing. Radu Marius Boncea, dr. Carmen Elena Cîrnu, drd. ec. Monica Anghel, drd. ec. Ionuţ Alin Zamfiroiu, mat. Carmen Ionela Rotună.

Obiective: e-SENS, acronimul pentru „European Simple Electronic Networked Services” (“Servicii Electronice Europene Simple Interconectate”), aşa-numitul “mother LSP” este un proiect-pilot lansat şi co-finanţat de către Comisia Europeană, care are ca obiectiv principal eliminarea
barierelor administrative cu care cetăţenii europeni şi întreprinderile europene se confruntă, înainte de a primi şi a-şi oferi serviciile peste hotare (http://www.esens.eu/home/). Acesta va promova utilizarea serviciilor electronice  şi va continua elaborarea unor cerinţe comune, stabilirea de standarde comune pentru a garanta securitatea tranzacţiilor electronice de orice fel pe întregul teritoriu al UE şi se va baza pe bune practici, specificaţii deschise  şi soluţii accesibile. e-SENS va permite cetăţenilor şi întreprinderilor săîşi îndeplineascătoate obligaţiile administrative, printr-un Punct Unic de Contact (Point of Single Contact).

Proiectul este co-finanţat de Comisia Europeană prin “Programul de sprijinire a politicii în domeniul tehnologiilor informaţiei  şi comunicaţiilor – CIP-ICTPSP”, care încurajeazăinovarea şi competitivitatea prin extinderea utilizării TIC şi prin optimizarea valorificării acestora în rândul cetăţenilor, întreprinderilor  şi administraţiilor publice. Acest program este parte integrantă a “Programului pentru competitivitate şi inovare al UE”, care urmăreşte încurajarea competitivităţii întreprinderilor europene şi dispune de un buget de peste 3,6 miliarde euro pentru perioada 2007-2013 (IP/05/391).

Proiectul pilot e-SENSva beneficia de investiţii în valoare de peste 27 milioane euro pentru o perioadă de trei ani, 50% din această sumă fiind finanţată prin Programul pentru competitivitate şi inovare al UE.

e-SENSse bazează pe alte proiecte anterioare la scară largă care permit cetăţenilor UE să îşi folosească identitatea electronică  şi să aibă acces la serviciile publice oriunde s-ar afla în Europa (IP/08/824), precum şi pe un proiect care permite întreprinderilor să concureze online pentru contractele din sectorul public din întreaga Europă (IP/08/785).

Descriere şi stadiu: Viaţa cetăţeanului Uniunii Europene implică o
multitudine de proceduri administrative iar e-SENS va facilita aceste procese permiţând accesul electronic la serviciile publice în afara graniţelor. Soluţiile software vor fi testate în următoarele domenii:

•  e-Sănătate;

•  e-Justiţie;

•  e-Achiziţii publice;

•  e-Business.

Astfel, e-SENS va conduce la:

•  un acces facil la serviciile administraţiei publice prin mijloace electronice;

•  mai puţină birocraţie;

•  simplificarea şi modernizarea administraţiei;

•  îmbunătăţirea utilizării procedurilor administrative

În prezent, proiectul a definit domeniile de pilotare (şi statele membre ce vor pilota), iar conform contractului încheiat între coordonator (NRW) şi Comisia Europeană, soluţiile software dezvoltate în cadrul e-SENS,dar şi modulele software dezvoltate în cadrul LSP-urilor anterioare  şi maturate în cadrul  e-SENS,  au fost
publicate pe site-ul JoinUp (https://joinup.ec.europa.eu/) al Comisiei Europene şi descrise în cadrul site-ului oficial al proiectului: http://www.esens.eu/technical-solutions/. În acest fel administraţiile publice din UE au acces liber şi gratuit la aceste soluţii software  şi de asemenea posibilitatea de a instala aceste module software în cadrul organizaţiilor publice aferente pentru obţinerea rezultatelor propuse.

Save

Save

Save

Save