Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / e-Guvernare si Interoperabilitate: Propuneri de solutii in implementarea Cadrului European si Interoperabilitate la nivel national – exemple de bune practici in Statele Membre ale Uniunii Europene

e-Guvernare si Interoperabilitate: Propuneri de solutii in implementarea Cadrului European si Interoperabilitate la nivel national – exemple de bune practici in Statele Membre ale Uniunii Europene

Perioada de execuţie: 10.07.2015 – 30.11.2017

Website-ul proiectului: http://www.interegov.ro/

Obiective:

  • Identificarea realizărilor pe plan international şi definirea stadiului actual al cunoașterii în domeniu.
  • Înţelegerea procesului de gestionare a operaţiunilor electronice de e-guvernare şi identificarea cerințelor privind propunerea de soluţii.
  • Definirea cadrului methodologic privind soluţiile de implementare a Cadrului European de Interoperabilitate la nivel national.

Activităţi şi responsabilităţi:

AI.1 – Studierea și analiza privind gradul de implementare și utilizare a serviciilor electronice la nivel european și național.(Responsabil CO/P1)
AI.2 – Identificarea celor mai bune practici privind gestionarea serviciilor electronice de e-Guvernare la nivel european. (Responsabil CO/P1)
AI.3 – Analiza modalităților de implementare a interoperabilității pentru serviciile de e-Guvernare.(Responsabil CO/P1)
AI.4 – Realizarea site-ului Web al proiectului.(Responsabil CO)
AI.5 – Managementul proiectului.(Responsabil CO)

AII.1 – Analiza modelelor de arhitecturi și fluxuri operaționale a serviciilor electronice la nivel european.(Responsabil CO/P1)
AII.2 – Definirea criteriilor de utilizare și gestionare a serviciilor de e-Guvernare. (Responsabil CO/P1)
AII.3 – Analiza cerintelor privind solutiile de implementare.(Responsabil CO/P1)
AII.4 – Actualizarea site-ului Web al proiectului.(Responsabil CO)
AII.5 – Managementul proiectului.(Responsabil CO)

AIII.1 – Elaborarea unui raport tehnic privind gestionarea serviciilor electronice de e-Guvernare de către cetățeni și funcționarii publici din Romania (Responsabil CO/P1)
AIII.2 – Elaborarea unui set de recomandari privind structurarea și gestionarea într-o modalitate interoperabilă a operațiunilor electronice de furnizare a serviciilor publice de e-Guvernare.(Responsabil CO/P1)
AIII.3 – Actualizarea site-ului Web al proiectului.(Responsabil CO)
AIII.4 – Managementul proiectului.(Responsabil CO)

Cadrul European de Interoperabilitate

O dată cu lansarea la nivel UE a programului de finanțare “Competitiveness and Innovation Programme for Information and Communication Technologies – Policy Support Programme – CIP-ICT PSP”, au fost inițiate (2009) cele cinci proiecte la scară largă – „Large Scale Projects (LSPs)” ale Uniunii Europene.

Implicând statele membre UE și administrațiile publice locale și centrale ale acestora, proiectele LSP au reprezentat inițierea digitalizării serviciilor administrative/guvernamentale, practic deschizând calea către adevărata e-Guvernare și către interoperabilitatea sistemelor publice din UE.

Astfel, cele cinci proiecte abordează teme esențiale ale serviciilor electronice, cum sunt:
– identitatea electronică a utilizatorului/e-ID (prin STORK/STORK 2.0 – Secure idenTity acrOss boRders linKed/ Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0.);
– justiție on-line (prin e-CODEX – e-justice Communication via On-line Data EXchange).
– servicii de sănătate on-line/e-Health (prin epSOS – European Pacients – Smart Open Services);
– deschiderea unei afaceri on-line/e-business (prin SPOCS – Simple Procedures On-line for Cross-border Services);
– achiziții publice on-line/e-procurement (prin PEPPOL – Pan-European Procurement On-line);

Aceste domenii (reprezentate prin proiectele enumerate) au fost considerate esențiale și „de bază” pentru digitalizarea Pieței Unice, însă ele au fost (și sunt) succedate de programe de finanțare mult mai ample, cum ar fi “Connecting Europe Facility – CEF”.

La nivel național, România a fost implicată în cadrul e-CODEX, SPOCS și în prezent în cadrul e-SENS, iar experiența acumulată în cadrul acestor LSP-uri va aduce valoare adăugată în cadrul dezvoltării prezentei propuneri de proiect și în același timp va ajuta la o viitoare posibilă implementare națională a soluțiilor software dezvoltate în cadrul proiectelor europene.

Totodată, rezultatele în ceea ce privește implicarea naționala în cadrul proiectelor de e-Guvernare interoperabilă s-au concretizat prin crearea unei noi proceduri în cadrul PCU ce se referă la posibilitatea unui agent economic cu rezidența în orice Stat Membru de a-și deschide o sucursală a afacerii sale, în România, fără ca prezența fizică a respectivului operator economic, pe teritoriul nostru, să fie obligatorie, toate procedurile operaționale desfășurându-se online.

Procedurile deja existente urmează să fie consolidate la nivel administrativ în cadrul proiectului e-SENS – continuarea proiectelor SPOCS și e-CODEX.

Situația la nivel național

La nivel național, România a fost implicată în cadrul e-CODEX, SPOCS și în prezent în cadrul e-SENS, iar experiența acumulată în cadrul acestor LSP-uri va aduce valoare adăugată în cadrul dezvoltării prezentei propuneri de proiect și în același timp va ajuta la o viitoare posibilă implementare națională a soluțiilor software dezvoltate în cadrul proiectelor europene.

Totodată, rezultatele în ceea ce privește implicarea națională în cadrul proiectelor de e-Guvernare interoperabilă s-au concretizat prin crearea unei noi proceduri în cadrul PCU ce se referă la posibilitatea unui agent economic cu rezidența în orice Stat Membru de a-și deschide o sucursală a afacerii sale, în România, fără ca prezența fizică a respectivului operator economic, pe teritoriul nostru, să fie obligatorie, toate procedurile operaționale desfășurându-se online. Procedurile deja existente urmează să fie consolidate la nivel administrativ în cadrul proiectului e-SENS – continuarea proiectelor SPOCS și e-CODEX.

În ţară există unităţi de cercetare–dezvoltare cu preocupări în domeniu, atât unităţi de învăţământ superior şi institute de cercetare, cât şi societăţi comerciale.

Preocupările la nivel național, în ceea ce privește domeniul prezentat, s-au concretizat și prin formarea de parteneriate inclusive cu organizatii din spațiul UE. Printre temele abordate de consorțiile astfel formate se pot menționa dezvoltarea de soluții software pentru reducerea poverii administrative și a cheltuielilor din cadrul administrațiilor publice locale și centrale, etc.

Principalii beneficiari ai proiectului sunt:
– Ministerul pentru Societatea informațională – cu aplicabilitate exactă în cadrul fundamentării tehnico-științifice a strategiilor ce vor fi puse la dispoziția comunității științifice și a altor entități științifice;
– Instituții ale administrațiilor publice centrale și locale;
– Agențiile/organismele administrației publice;
– Entitățile de cercetare-dezvoltare;
– Entitățile din economia serviciilor pentru furnizarea de servicii electronice pentru e-Guvernare;

Rezultate:

Estimarea rezultatelor cuantificabile:

– rezultatele, beneficiile preconizate, profit estimat, rentabilitate;

Rezultatele estimate constau în:

– contributii teoretice privind interoperabilitatea la nivel national;

– analiză privind criteriile de selecţie a celor mai reprezentative tehnologii, bune practici şi soluţii de e-Guvernare;

– elaborarea unui set de caracteristici privind impactul TIC pentru servicii informaţionale guvernamentale în România.

– elaborarea unui set de recomandări pentru implementarea tehnologiilor şi pentru dezvoltarea serviciilor guvernamentale interoperabile la nivel naţional.

Beneficiile preconizate includ:

  • creşterea eficienţei si eficacitatii administratiei publice;
  • cresterea nivelului de transparenta a serviciilor furnizate de către administratia publica;
  • alinierea la Agenda Digitala 2020 și indeplinirea obiectivelor Strategiei Agenda Digitală pentru Romania.

Totodată, beneficiile preconizate şi rentabilitatea proiectului de cercetare propus vor apărea din utilizarea rezultatelor pentru fundamentarea tehnico-ştiinţifică a strategiilor MSI.

PLANUL DE VALORIFICARE/DISEMINARE

Modul de valorificare în cadrul activităţilor proiectului, a rezultatelor intermediare, pe etape.

Rezultatele intermediare ale etapelor de realizare a obiectivelor proiectului de cercetare propus vor fi valorificate prin rapoarte de progres ale stadiului cercetării prezentate la finalul fiecărei etape.

Diseminarea şi valorificarea rezultatelor proiectului se va face prin:
– difuzarea rezultatelor cercetării, prin intermediul site-ului proiectului;
– publicarea unor articole în publicaţiile specifice domeniului din ţară şi străinătate, care să conţină date despre tehnologiile moderne experimentate;
– participarea la conferinţe în ţară, congrese în ţară.