Home / Evenimente / Critical Infrastructure Protection Forum – CIP Forum

Critical Infrastructure Protection Forum – CIP Forum

În data de 26 aprilie 2017, IF Idea Factory – Think Tank  a inițiat a doua ediție a conferinței internaționale “Critical Infrastructure Protection Forum – CIP Forum”. În cadrul acestei conferințe au fost invitați să participe reprezentanți ai următoarelor entități active în ecosistemul regional și global al guvernanței Internetului: ENISA, Banca Mondială, Ambasada USA, Consiliul Europei și membrii ai organismelor similare din regiunile limitrofe.

 Contextul academic și științific a favorizat realizarea de parteneriate cu institute de cercetare și dezvoltare, precum I.C.I. București, INCAS și universități de prestigiu din țară – Universitatea Politehnică din București, Academia de Studii Economice și Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești.

Principalele obiective ale conferinței internaționale “Critical Infrastructure Protection Forum – CIP Forum” au fost:

  • creșterea gradului de informare și conștientizare, în rândul comunității din România, cu privire la aspecte legate de protecția infrastructurilor critice, elemente vitale în dezvoltarea economică și securitatea României;
  • promovarea unei mai bune înțelegeri cu privire la rolul parteneriatului public-privat în protecția infrastructurilor critice naționale și europene;
  • încurajarea și consolidarea capacității diverșilor actori naționali de a participa activ la acțiunile de protecție a infrastructurilor critice naționale/europene;
  • încurajarea discuțiilor deschise și multiparticipative privind chestiuni curente și emergente legate de protecția infrastructurilor critice naționale și europene.

În acest sens, domnul  Decebal POPESCU, Director General al I.C.I. București, a participat cu o alocuțiune în cadrul panel-ului dedicat soluțiilor inteligente locale și regionale „Forum Smart City to Smart State”.