Home / Evenimente / Conferinţa şi întâlnirea de lucru HoCare

Conferinţa şi întâlnirea de lucru HoCare

Vineri 25 Noiembrie 2016, la sediul Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti, a avut loc conferinţa şi întâlnirea de lucru HoCare, destinate tuturor persoanelor interesate în soluţii inovative de îngrijire la domiciliu a vârstnicilor, ca parte a desfăşurării proiectului internaţional HoCare “Delivery of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple-helix cooperation in regional innovation chains”, cofinanţat 85% de Comisia Europeană în cadrul programului Interreg Europe. Proiectul a primit 1,2 milioane euro pentru 2016-2020 şi are un consorţiu format din încă alte 7 instituţii europene.

Evenimentul a avut loc în ICI,  a fost organizat şi condus în prezenţa Directorului General ICI,  Prof. dr. ing. Gheorghe Decebal Popescu,  de dna. Cercetător Ştiinţific Gradul 1 Dr. cib., mat.  Gabriela Florescu, director al proiectului HoCare, partener  ICI – România. Evenimentul s-a bucurat de un real succes, instituţii de stat şi private cu activitate în acest domeniu, arătând un puternic interes. Astfel, au fost prezente prin reprezentanţi: Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informaţionale – OIPSI (Organism Intermediar POC), Ministerul Fondurilor Europene – Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării ştiinţifice – Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare (Organism Intermediar pentru POC), Ministerul Economiei Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri – IMM, Institutul de virusologie, Fundaţia Ana Aslan Internaţional, Asociaţia pentru Dialog si Educaţie Civică România – HomeCare, firma Home Health Care Solutions srl. Reprezentanţii Universităţii de Medicină şi Farmacie şi ai Universităţii Politehnica Bucureşti – Facultatea de inginerie medicală şi-au transmis adeziunea la acest eveniment şi proiect.

În prima parte a întâlnirii Dr. Florescu a descris programul European Interreg şi posibilităţile deschise de proiectul HoCare prin oferirea de soluţii inovatoare cu privire la îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, astfel încât instituţiile din ţara noastră cu activităţi în acest domeniu, să poată accesa cu succes fonduri Structurale Europene prin programele operaţionale cu apeluri în perioada 2014-2020 şi următoare. A arătat că în urma cercetării efectuate la nivel European, acest domeniu generează deja o piaţă în dezvoltare rapidă care posedă un potenţial economic uriaş şi o oportunitate pentru dezvoltare şi locuri de muncă. În acest context au fost prezentate istoricul proiectului,  problematica adresată, obiectivul general şi sub obiectivele, precum şi paradigma Elicoidei Cvadruple care reprezintă o noutate la nivel naţional şi european, ţara noastră înscriindu-se datorită acestui proiect printre pionierii strategiei de abordare aplicativă a cercetării şi inovării prin intermediul acesteia. Mai mult, s-a arătat că paradigma are aplicabilitate în orice domeniu de cercetare şi inovare.  

În partea a doua, au fost prezentaţi partenerii din cele opt ţări participante în acest proiect internaţional: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare in Informatica din România, Business Development Institute din Portugalia, DEX Innovation Centre din Cehia, Lithuanian Innovation Centre din Lituania, Nicosia Development Agency din Cipru, Development Centre of the Heart din Slovenia, Business Agency Association din Bulgaria, National Healthcare Service Center din Ungaria.

Dr. Florescu a demonstrat cum prin aplicarea metodei Elicoidei Cvadruple, partenerii vor iniţia lanţuri de inovare la nivel naţional şi conexiuni ale acestora la nivel transeuropean, implicând autorităţi publice, instituţii de cercetare şi academice, entităţi economice şi organizaţii civile. Acestea vor conlucra pentru a genera instrumente politice îmbunătăţite, modele de inovare şi produse inovatoare orientate către utilizator, care să conducă la rezultate cât mai aproape de nevoile lumii reale şi să producă schimbări structurale cu mult dincolo de domeniul de aplicare a ceea ce oricare dintre aceste entităţi ar putea face singure. A arătat cum pe baza principiilor de colaborare integrată, în care la procesul de inovare pot participa mai mulţi factori, nu numai un număr restrâns de specialişti, se va dezvolta valoare creată şi împărtăşită în comun, se vor cultiva ecosisteme de inovare, tehnologii cu dezvoltare exponenţială şi adoptare deosebit de rapidă.

În cadrul întâlnirii de lucru, participanţii la eveniment s-au cunoscut, au purtat discuţii şi au făcut prezentări ale activităţii lor în domeniul HoCare, arătându-şi interesul faţă de noua metodă de cercetare şi inovare Elicoida Cvadruplă şi întreaga deschidere de conlucrare şi participare activa la proiect.

În încheiere, s-a arătat că lista stakeholderilor – a persoanelor juridice şi fizice interesate, rămâne deschisă şi a fost prezentată dezvoltarea în continuare a proiectului HoCare împreună cu participanţii la eveniment şi a persoanelor interesate care vor adera pe parcurs, precum şi agenda de lucru a întâlnirilor viitoare, pentru îndeplinirea obiectivului general al proiectului HoCare, acela de a stimula generarea de soluţii inovatoare privind  îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice, prin consolidarea cooperării dintre actori în ecosisteme naţionale de inovare şi transeuropene conexate, utilizând abordarea Elicoidei Cvadruple.