Home / Proiecte Europene / Cloud for Europe – C4E

Cloud for Europe – C4E

Responsabil de proiect ICI: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu
doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62

Perioada de execuţie:  01.06.2013 – 31.10.2016

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Cadru 7 pentru Cercetare  şi Inovare – PC7 (Framework Programme 7 – FP7), în perioada 01.06.2013 – 31.10.2016.

ICI Bucureşti a devenit partener în cadrul acestui proiect începând cu 01.04.2014.

Participanţi: Proiectul C4E reuneşte 23 de parteneri din 11  ţări membre ale UE, dupăcum urmează:

1.  Federal Computing Centre (BRZ), Austria;

2.  Graz University of Technology (IAIK), Austria;

3.  Secure Information Technology Center (A-SIT), Austria;

4.  European Electronic Messaging Association Aisbl (EEMA), Belgia;

5.  Information and Communication Technology Federal Public Service (FEDICT), Belgia;

6.  Katholieke Universiteit Lueven (KU Leuven), Belgia;

7.  E-Governance Academy (EGA), Estonia;

8.  Ministry of Economic Affairs and Communications (MKM), Estonia;

9.  Federal Office for Information Security (BSI), Germania;

10.  Fraunhofer-Institute for Open Communication Systems (FOKUS), Germania;

11.  Agency for a Digital Italy (AGID), Italia;

12.  Trento RISE (TRISE), Italia;

13.  Ministry of Economic Affairs (MINEZ), Olanda;

14.  Ministry of Finance, Tax and Customs Administration (FIN/BD), Olanda;

15.  Agency for Administrative Modernisation (AMA), Portugalia;

16.  Associação CCG/ZGDV – Centro de Computação Gráfica (CCG), Portugalia;

17.  Institute for Systems and Computer Engineering: Research and Development (INESC-ID), Portugalia;

18.  Institute for the Public Administration Shared Services (ESPAP), Portugalia;

19.  University of Porto (UPORTO), Portugalia;

20.  National Institute for Research & Development in Informatics (ICI), Romania;

21.  Ministry of Finance (MF SR), Slovacia;

22.  Ministry of the Interior (MNZ RS), Slovenia;

23.  Ministry of Finance and Public Administration (MINHAP), Spania;

Echipa de cercetare ICI: Prof. univ. dr. ing. Doina Banciu – Director de proiect pentru România, ing. Radu Marius Boncea, dr. Carmen Elena Cîrnu, drd. ec. Monica Anghel, drd. ec. Ionuţ Alin Zamfiroiu, mat. Carmen Ionela Rotună, ec. Bogdan Emil Stroe.

Obiective: Cloud for Europe va oferi o imagine clară cu privire la cerinţele din sectorul public şi scenarii de utilizare pentru Cloud Computing.

Obiectivele principale ale C4E sunt susţinute de către stakeholderii din sectorul public, industrie  şi din cadrul organelor abilitate de standardizare. Acestea sunt:

•  identificarea obstacolelor de utilizare a tehnologiei Cloud Computing în sectorul public;

•  definirea serviciilor care vor depăşi aceste obstacole;

•  procurarea de cercetare din industrie pentru a identifica soluţii inovatoare pentru servicii de Cloud. C4E abordează obiectivele Parteneriatului European Cloud (Cloud European Partnership) şi ajută partenerii să adopte o strategie europeană bine definită privind tehnologia Cloud Computing pentru sectorul public.

Descriere şi stadiu: Proiectul este construit în trei faze:

1.  Pregătirea  Achiziţiei Pre-Comerciale  (PreCommercial Procurement – PCP):

•  analiza nivelului de decalaj a implementării Cloud Computing;

•  stabilirea grupului de stakeholderi;

•  pregătirea licitaţiei;

•  lansarea licitaţiei;

2.  PCP:

•  explorarea soluţiilor;

•  selecţia prototipului;

•  selecţia produselor de testare;

3.  Partajarea:

•  diseminarea rezultatelor;

•  evenimente de instruire.

Prima fază- pregătirea PCP-ului – cuprinde toate lucrările de pregătire necesare pentru punerea în aplicare  şi implementarea ofertelor declarate câştigătoare în urma licitaţiei. Aceasta include analiza cerinţelor din sectorul public european, situaţia actuală a pieţei şi a peisajului relevant de standardizare. În plus, grupul de stakeholderi va fi format din autorităţi publice, organisme de standardizare şi reprezentanţi ai industriei, ca şi potenţiali ofertanţi. Totodată, se vor organiza o serie de evenimente ce vor presupune implicarea părţilor interesate. Acestea vor fi organizate în fiecare ţară parteneră dar şi la nivel european.

Prima fază a proiectului se va încheia cu lansarea licitaţiei PCP.

În cadrul celei de-a doua faze a proiectului – de desfăşurare a licitaţiei PCP – sunt primite propunerile iniţiale pentru servicii cloudinovatoare. Ulterior, soluţiile care urmează să fie patentate şi prototipurile care vor deveni produse de testare sunt selectate. Setul final de produse de testare va fi evaluat şi reevaluat. Rezultatele proiectului vor fi discutate în mod continuu cu grupul părţilor interesate (stakeholderii).

În faza a treia – Partajarea – se va realiza un raport de bune practici şi recomandări pentru activităţile viitoare PCP, inspirat din experienţa şi lecţiile învăţate în cadrul fazelor anterioare ale acestui proiect. Aceasta va include stabilirea termenilor şi condiţiilor contractuale adecvate pentru viitoare achiziţii de tehnologie de tip Cloud Computing. Vor fi produse materiale de orientare şi formare pentru reprezentanţi ai industriei ca potenţiali ofertanţi, precum şi pentru autorităţile publice care ar dori să aplice un sistem de tip PCP în cadrul căruia să achiziţioneze servicii de cloud.

Rezultate: Iniţiativa Cloud for Europe, ce sprijină Parteneriatul European pentru Cloud, va permite sectorului public să implementeze strategii bine definite de Cloud Computing. Sprijinit de către stakeholderi atât din mediul privat cât şi din sectorul public, Cloud for Europe are ca scop eliminarea obstacolelor ce apar în adopţia soluţiilor software de tip Cloud. C4E reuneşte, atât sectorul industrie, cât  şi sectorul public pentru a putea oferi condiţii optime pentru o piaţăunicădigitalăpentru Cloud Computing în Europa.

Rezultatele cercetărilor efectuate în acest proiect se vor concretiza în:

•  elaborarea unui ghid de bune practici şi recomandări pentru activităţile viitoare PCP, inspirat din experienţa  şi lecţiile învăţate în cadrul fazelor anterioare ale acestui proiect;

•  elaborarea  şi stabilirea de clauze contractuale aferente procedurilor de achiziţii pre-comerciale pentru servicii de tip Cloud Computing ce vor reprezenta standardul pentru operaţiuni de acest gen desfăşurate pe viitor.