Home / Fără categorie / Cercetări privind soluţii de tip Big Data bazate pe arhitecturi IoT (Internet of Things)

Cercetări privind soluţii de tip Big Data bazate pe arhitecturi IoT (Internet of Things)

 

Faza 1: Studiu privind suportul IoT pentru soluţiile de tip Big Data şi domenii aplicative reprezentative

Termen de predare:  10.12.2015

Faza 2: Model conceptual pentru soluţii Big Data bazate pe arhitecturi IoT

Termen de predare:  10.12.2015

Responsabil de proiect: Preda Stefan

Perioada de execuţie: 2015

Obiective: Investigarea şi analiza sistemelor IoT, a tendinţelor şi soluţiilor de convergenţă a lor cu metodele de administrare date şi analiză specifice Big Data, precum şi adoptarea unui model conceptual capabil să răspundă acestor cerinţe.

Conţinut tematic:

Activităţile desfăşurate în cadrul proiectul de cercetare au avut următorul conţinut tematic:

a) pentru Faza 1:

–  studierea specificităţii sistemelor IoT;

– identificarea  principalelor  componente  ale  unui  sistem  IoT  şi studierea  nivelurilor / variantelor de arhitectură care permit integrarea şi utilizarea acestor componente;

– analiza unor tehnologii suport pentru sistemele IoT;

– studierea  complementarităţii  funcţionale  a  domeniilor  IoT  şi  Big  Data  prin  prisma experienţei de implementare a unor asemenea soluţii în practica internaţională;

– analiza de detaliu a compatibilăţii soluţiilor de administrare specifice Big Data (depozite de date,  clustere  Hadoop,  baze  de   date  NoSQL)  cu  specificul  de  fluxuri  în  timp  real  al surselor de date IoT;

– identificarea etapelor de maturizare a infrastructurii de informaţii la nivelul unei companii în vederea asigurării acestei compatibilităţi şi studierea unor proiecte reprezentative pentru implementarea acestor etape în diverse domenii;

– studierea  unui  domeniu  prioritar  şi  reprezentativ  ca  efecte  economice  al  suportului  IoT pentru  Big  Data,  şi  anume  valorificarea  datelor  din  reţelele  de  senzori  IoT  instalate  în companii intensive ca dotare prin analiza avansată;

– inventarierea principalelor domenii de utilizare IoT;

– nominalizarea  unor  categorii  de  aplicaţii  IoT  pe  categorii  de  beneficiari  (întreprinderi, furnizori de servicii, consumatori individuali), evaluarea comparativă a aplicaţiilor de tip mediu inteligent pentru diverse domenii aplicative;

– evidenţierea specificităţii proceselor de dezvoltare şi furnizare a soluţiilor IoT.

b) pentru Faza 2:

– elaborarea  modelului  conceptual  pentru  soluţii  Big  Data  bazate  pe  IoT,  pentru  care  sunt prezentate structura şi arhitectura de referinţă;

– identificarea  competenţelor  şi  abilităţilor  necesare  pentru  implementarea  modelului conceptual,  privind:  arhitectura  de  afaceri,  arhitectura  datelor,  arhitectura  şi  integrarea aplicaţiilor, arhitectura tehnologică;

– prezentarea detaliată a modelului conceptual al arhitecturii de informaţii pentru sisteme IoT & Big Data;

– cerinţe de integrare a clusterului Hadoop, ca element central al acestei arhitecturi;

– realizarea,  suplimetar  faţă  de  obiectivele  contractate,  a  unui  model  experimental  restâns, bazat pe un microcontroler Arduino Yun, ca prim exerciţiu de implemetare a funcţiunilor de bază ale modelului conceptual.