Home / Program Nucleu / Cercetări privind noi tendinţe în asistarea deciziei, cu aplicaţii în modelarea sistemelor cu obiective conflictuale

Cercetări privind noi tendinţe în asistarea deciziei, cu aplicaţii în modelarea sistemelor cu obiective conflictuale

Responsabil de proiect ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu, radulescucz@yahoo.com, 021-316.07.36/177

Perioada de execuţie: 2012

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 04. Sisteme distribuite şi calcul de înaltă performanţă, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică.

Echipa de cercetare ICI: dr. mat. Constanţa Zoie Rădulescu, dr. ing. Florin Hartescu, ec. Alin Zamfiroiu, drd. mat. Cornel Resteanu, ec. Electra Mitan, ing. Mihnea Vrejoiu, ing. Stefan Preda, ing. Mădălina Zamfir, prog. aj. pr. Florica Constantinescu.

Obiective:

Obiectivele pe care proiectul le propune sunt:

•  realizarea unui studiu privind noi tendinţe în asistarea deciziei;

•  elaborarea şi dezvoltarea de modele, algoritmi  şi instrumente software pentru asistarea deciziei în probleme cu obiective conflictuale;

•  crearea unui mediu virtual (orientat Web) care să promoveze folosirea de metode şi software de asistarea deciziei în special pentru rezolvarea  problemelor cu obiective conflictuale;

•  asigurarea transferului de cunoştinţe şi diseminarea rezultatelor proiectului prin publicarea de articole, şi susţinerea de comunicări ştiinţifice.

 

Descriere şi stadiu:

Principalele activităţi ale proiectului sunt:

•  Noi tendinţe şi cercetări în teoria deciziei  şi a sistemelor suport de decizie.

•  asistarea deciziei orientate către probleme cu obiective conflictuale;

•  algoritmi şi model experimentalpentru asistarea deciziei în probleme ce implică obiective conflictuale;

•  mediu virtual (site Web) pentru promovarea folosirii de metode şi software de asistarea deciziei.

Rezultate:

Principalele rezultate sunt:

•  raport de cercetare privind noi tendinţe în asistarea deciziei şi a sistemelor suport de decizie;

•  algoritmi şi model experimental pentru asistarea deciziei în probleme cu obiective conflictuale;

•  site Web care săpromoveze folosirea de metode şi software de asistarea deciziei;

•  comunicări ale rezultatelor obţinute în cadrul unor congrese, conferinţe, simpozioane;

•  articole ce vor fi publicate în reviste de specialitate