Home / Program Nucleu / Cercetări privind evoluţia infrastructurilor orientate pe servicii şi a tehnologiilor asociate în contextul platformelor tehnologice europene şi GRID

Cercetări privind evoluţia infrastructurilor orientate pe servicii şi a tehnologiilor asociate în contextul platformelor tehnologice europene şi GRID

Responsabil proiect: dr. ing. Gabriel Neagu, gneagu@ici.ro, 021-316.12.56

Perioada de execuţie: 01.02.2009 – 15.09.2011

Suport financiar: Proiectul PN 09-23 04 01 se desfăşoară în perioada 01.02.2009 – 15.09.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Contract nr. 23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS.

Echipa de cercetare: dr. ing. Gabriel Neagu, dr. ing. Vladimir Florian, ing. Mădălina Zamfir, ing.ec.  Ştefan Alexandru Nicolae Preda, prog. aj. pr. Florica Constantinescu.

Obiective: Proiectul are ca obiectiv aprofundarea soluţiilor arhitecturale  şi tehnologice legate de dezvoltarea infrastructurilor orientate pe servicii, în vederea pregătirii condiţiilor de participare a institutului la noile oportunităţi de colaborare ştiinţificăpe plan european, în principal platformele tehnologice  şi iniţiativele tehnologice comune.

Descriere şi stadiu:

În anul 2010 proiectul a fost sistat din lipsăde fonduri.

[real3dflipbook id=”71″]