Home / Program Nucleu / Cercetări avansate privind dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications)

Cercetări avansate privind dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications)

Responsabil de proiect ICI: Fazele 2-3: ing. Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro, 021-316.07.36/195

Perioada  de  execuţie: 27.02.2009 – 30.09.2011

Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 27.02.2009 – 30.09.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS.

Echipa de cercetare ICI: ing. Mihaela Tomescu, progr. Daniel Savu, progr. aj. Iuliana Iliescu, dr. ing. mat. Adriana Alexandru, mat.
Georgeta Bălaşa, drd. ing. Gheorghe Mureşanu, dr. ing. Alexandra Gălătescu, ing. Eleonora Tudora, progr. aj. Marilena Piperea, dr. mat. Gabriela Florescu, ing. Valentin Florescu, drd. mat. Emil Stănescu, mat. Ileana Stănescu, mat. Mircea Râureanu,mat. ec. Ovidiu Pavel, ing. Ovidiu Gheorghe Bica, ing. mat. Cristina Simona
Alecu, ec. Ioana Ruxandra Fărcăşanu, progr. pr. aj. Gabriela Cişmaş.

Obiective:

Obiectivele proiectului constau în:

•  evaluarea de metode, tehnologii  şi metodologii referitoare la Web 2.0 şi la dezvoltarea de aplicaţii de tip RIA;

•  elaborarea unei metodologii integrate de dezvoltare a aplicaţiilor de tip RIA;

•  elaborarea de bune practici privind aplicaţiile de tip RIA.

Descriere şi stadiu: În anul 2009, s-au desfăşurat fazele 1-a şi a 2-a ale proiectului.

Prima fază a proiectului denumită „Cercetări privind stadiul actual al rezultatelor cercetărilor şi realizărilor tehnologice referitoare la Web 2.0 şi aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA)” s-a concretizat prin elaborarea unui studiu documentar.

Cea de a 2-a fazăa proiectului „Evaluarea de arhitecturi, metode, tehnologii, soluţii şi instrumente suport pentru dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA)” s-a concretizat prin elaborarea unui raport de evaluare multicriterială.

În anul 2010, s-a desfăşurat faza a 3-a a proiectului.Cea de a 3-a fazăa proiectului „Elaborarea unei metodologii integrate de proiectare, realizare, testare şi evaluare a aplicaţiilor pe Internet îmbogăţite (RIA)” s-a concretizat prin elaborarea unui raport de cercetare care conţine o metodologie integratăde proiectare, realizare, testare şi evaluare a aplicaţiilor pe Internet îmbogăţite (RIA) şi un articol.

Rezultate:

•  raport de cercetare care conţine un studiu documentar privind stadiul actual al rezultatelor cercetărilor şi realizărilor tehnologice referitoare la Web 2.0 şi aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA);

•  raport de cercetare care conţine un raport de evaluare multicriterială a arhitecturilor, metodelor, tehnologiilor, soluţiilor  şi instrumentelor suport pentru dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA);

•  raport de cercetare care conţine o metodologie integrată de proiectare, realizare, testare şi evaluare a aplicaţiilor pe Internet îmbogăţite (RIA) şi articolul „Aplicaţii pe Internet îmbogăţite – RIA (Rich Internet Applications)”, Revista Română de Informatică  şi Automatică, vol. 20, nr. 4, decembrie 2010, ISSN: 1220-1758, revistă indexată CNCSIS categoria C.