Home / Program Nucleu / Cercetări avansate privind cele mai bune practici de răspuns la incidente în reţelele informatice şi de comunicaţii (TIC)

Cercetări avansate privind cele mai bune practici de răspuns la incidente în reţelele informatice şi de comunicaţii (TIC)

Responsabil de proiect ICI: mat. Dragoş Nicolae Nicolau, dragos@ici.ro, 021-316.07.36/163

Perioada de execuţie: 01.01.2012 – 31.05.2012

Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 01.01.2012 –31.05.2012în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS.

Echipa de cercetare ICI: Dragoş Nicolae Nicolau, Dora Coardoş, Ion Alexandru Marinescu, Mihaela Tomescu,Daniel Savu, Ovidiu Bică, Carmen Rotună, Eugenia Târziu, Ioana Costache.

Obiective:

Obiectivele specifice se referă la:

•  evaluarea celor mai bune practici de răspuns în plan internaţional;

•  identificarea unor modele de strategie de răspuns la incidente de securitate TIC care să fie optime pentru realităţile socio-culturale  şi tehnice din România.

Aceste modele pot fi complet noi, dar folosind experienţa acumulată în domeniu de structurile din străinătate, precum  şi derivate din cele existente combinând elementele cele mai potrivite realităţilor româneşti;

•  proiectarea modelului funcţional pentru sistemul de management al vulnerabilităţilor, incidentelor  şi strategiilor de răspuns;

•  realizarea componentelor (modulelor) sistemului integrat de management al vulnerabilităţilor, incidentelor şi strategiilor de răspuns;

•  testarea  şi integrarea componentelor sistemului. Testarea finalăa sistemului;

•  diseminarea rezultatelor şi implementarea sistemului în structura CERT-RO.

Descriere şi stadiu: În anul 2012, s-au desfăşurat fazele 1 şi a 2-a ale proiectului. Faza 1 a proiectului „Cercetări privind evaluarea situaţiei existente privind cele mai bune practici de răspuns la incidente în reţele TIC. Proiectarea funcţională  şi specificarea de soluţii tehnice pentru sistemul de management al vulnerabilităţilor, incidentelor şi strategiilor de răspuns”: a fost elaborat un raport de cercetare.

În cea de-a 2-a fază a proiectului „Realizarea şi testarea sistemului de management al vulnerabilităţilor, incidentelor  şi strategiilor de răspuns pe suportul portalului CERT-RO existent. Transfer tehnologic, diseminarea rezultatelor  şi implementarea sistemului creat şi a expertizei acumulate într-o structurăde tip CERT” a fost elaborat un raport de cercetare, fiind creat Sistemul de management al vulnerabilităţilor, incidentelor şi strategiilor de răspuns, sistem pilot sub forma unui portal web creat pesuportul portalului CERTRO existent.

Rezultate:
•  raport de cercetare care conţine include: „Raport de evaluare a situaţiei existente privind cele mai bune practici de răspuns la incidente în reţele TIC” şi „Specificaţia funcţională şi cea tehnicăa sistemului de management al vulnerabilităţilor, incidentelor şi strategiilor de răspuns”;

•  raport de cercetare;

•  sistemul de management al vulnerabilităţilor, incidentelor şi strategiilor de răspuns, sistem pilot sub forma unui portal web creat pe suportul portalului CERT-RO existent;

•  propuneri concrete de implementare a unor strategii / tehnici / metode de răspuns la incidente de securitate în România.

[real3dflipbook id=”70″]