Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare / Plan Sectorial MCSI 2018-2020

Plan Sectorial MCSI 2018-2020

Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR

Director proiect: Dr.ec.  Monica Anghel – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Evaluarea necesarului de competenţe digitale în administraţia publică; Dezvoltarea şi utilizarea unui instrument on-line pentru colectarea informaţiilor privind competenţele TIC; Identificarea deficitelor tematice …

Read More »

Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Director proiect: Ing.  Eleonora Tudora – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Elaborarea unui studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat; Propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticare a …

Read More »

Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Dr.  Carmen Cîrnu  –  CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza contextului european în domeniul securității cibernetice; Analiza contextului național în domeniul securității cibernetice; Analiza factorilor relevanți cu privire la capabilitățile naționale în domeniul securității cibernetice; Aplicarea metodologiei și identificarea nevoilor și/sau posibilităților de dezvoltare a capabilităților naționale; Identificarea …

Read More »

Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național

Director proiect: Inf.  Dragoș Cătălin Barbu – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza amănunțită a contextului actual și a necesității stabilirii unui sistem de indicatori de securitate cibernetică pentru evaluarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național; Analiza asupra dinamicii și evoluțiilor din spațiul cibernetic, a abordărilor și inițiativelor existente …

Read More »

Studiu privind identificarea indicatorilor și fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate cibernetică cu impact semnificativ, necesari transpunerii Directivei UE 1148/2016 în România

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea celor mai bune metodologii de stabilire a impactului incidentelor de securitate informatică atât la nivelul unei organizaţii, cât şi la nivelul unei ţări; Identificarea celor mai bune metodologii de calcul precum şi a celor mai …

Read More »

Studiu privind necesarul de pregătire și educație la nivel național în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza existenţei unor programe şi curricule dedicate educaţiei şi/sau pregătirii socio-profesionale în domeniul securităţii cibernetice; Analiza riscurilor din mediul cibernetic şi identificarea categoriilor socio-profesionale expuse acestor riscuri la nivel naţional precum şi a necesarului de pregătire …

Read More »

Studiu privind sisteme adaptive de recunoaștere în stadii incipiente a atacurilor cibernetice asupra resurselor statale

Director proiect: drd.ing. Radu Boncea – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea infrastructurilor critice naționale; Analizarea și identificarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice; Descrierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice; Dezvoltarea unei arhitecturi de referință pentru un sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind …

Read More »

Studiu privind sisteme inteligente de analiză comportamentală (instituțională și la nivel de utilizator) privind serviciile publice online

Director proiect: ing. Marilena Ianculescu  – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Universitatea Valahia din Târgoviște Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Definirea și prezentarea serviciilor publice online; ldentificarea implicațiilor comportamentale, la nivel instituțional și de utilizator în folosirea serviciilor …

Read More »

Studiu privind securitatea comunicațiilor în medii smart

Responsabil proiect ICI: dr.ing. Mihail Dumitrache  – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații București – coordonator ICI București Perioada de derulare: 09.07.2018  – 10.12.2020 Obiective: Analiza conceptul de mediu smart, luând în considerare componentele funcţionale ale acestuia, inclusiv suportul de comunicaţii, precum şi probleme generale şi specifice …

Read More »