Home / Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare

Planuri Sectoriale de Cercetare-Dezvoltare

Strategie și metode pentru stimularea promovării rezultatelor activității de cercetare și noi instrumente pentru dezvoltarea pieței CDI

Responsabil proiect ICI: Prof.dr.ing.mat.  Adriana Alexandru – CS I Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării Organizații partenere în proiect: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București – coordonator Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați ICI București Centrul de Informare Tehnologică CIT-IRECSON Institutul National pentru Fizica si Inginerie Nucleara – Horia Hulubei (IFIN-HH) Perioada de derulare: 09.12.2017- 10.12.2018 Obiective: Analiza …

Read More »

Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR

Director proiect: Dr.ec.  Monica Anghel – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Evaluarea necesarului de competenţe digitale în administraţia publică; Dezvoltarea şi utilizarea unui instrument on-line pentru colectarea informaţiilor privind competenţele TIC; Identificarea deficitelor tematice …

Read More »

Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Director proiect: Ing.  Eleonora Tudora – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Elaborarea unui studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat; Propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticare a …

Read More »

Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Dr.  Carmen Cîrnu  –  CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza contextului european în domeniul securității cibernetice; Analiza contextului național în domeniul securității cibernetice; Analiza factorilor relevanți cu privire la capabilitățile naționale în domeniul securității cibernetice; Aplicarea metodologiei și identificarea nevoilor și/sau posibilităților de dezvoltare a capabilităților naționale; Identificarea …

Read More »

Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național

Director proiect: Inf.  Dragoș Cătălin Barbu – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza amănunțită a contextului actual și a necesității stabilirii unui sistem de indicatori de securitate cibernetică pentru evaluarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național; Analiza asupra dinamicii și evoluțiilor din spațiul cibernetic, a abordărilor și inițiativelor existente …

Read More »

Studiu privind identificarea indicatorilor și fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate cibernetică cu impact semnificativ, necesari transpunerii Directivei UE 1148/2016 în România

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea celor mai bune metodologii de stabilire a impactului incidentelor de securitate informatică atât la nivelul unei organizaţii, cât şi la nivelul unei ţări; Identificarea celor mai bune metodologii de calcul precum şi a celor mai …

Read More »

Studiu privind necesarul de pregătire și educație la nivel național în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza existenţei unor programe şi curricule dedicate educaţiei şi/sau pregătirii socio-profesionale în domeniul securităţii cibernetice; Analiza riscurilor din mediul cibernetic şi identificarea categoriilor socio-profesionale expuse acestor riscuri la nivel naţional precum şi a necesarului de pregătire …

Read More »

Studiu privind sisteme adaptive de recunoaștere în stadii incipiente a atacurilor cibernetice asupra resurselor statale

Director proiect: drd.ing. Radu Boncea – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea infrastructurilor critice naționale; Analizarea și identificarea atacurilor cibernetice asupra infrastructurilor critice; Descrierea sistemelor adaptive de recunoaștere a atacurilor cibernetice; Dezvoltarea unei arhitecturi de referință pentru un sistem adaptiv de recunoaștere a atacurilor cibernetice în faze incipiente folosind …

Read More »

Studiu privind sisteme inteligente de analiză comportamentală (instituțională și la nivel de utilizator) privind serviciile publice online

Director proiect: ing. Marilena Ianculescu  – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Universitatea Valahia din Târgoviște Perioada de derulare: 14.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Definirea și prezentarea serviciilor publice online; ldentificarea implicațiilor comportamentale, la nivel instituțional și de utilizator în folosirea serviciilor …

Read More »

Metode avansate de monitorizare și creștere a performanțelor în cariera de cercetare

Responsabil proiect ICI: dr.ec.  Alexandru Bolog – CS I Autoritatea contractantă: Ministerul Cercetării și Inovării Organizații partenere în proiect: Universitatea Politehnica București – coordonator INCD pentru Microtehnologii (IMT) INCD pentru Mecatronică și Tehnica Masurării (INCDMTM) INCD pentru pentru Textile si Pielarie (INCDTP) Institutul Victor Babeș (IVB) ICI București Institutul de Cercetare și Proiectare Tehnologica pentru Construcții Mașini (ICTCM) SA Perioada …

Read More »