Home / Program RESINFO-TD

Program RESINFO-TD

Noi cercetări în modelarea și optimizarea sistemelor complexe cu aplicații în industrie, mediul de afaceri și cloud computing – PN 18 19 01 01

Responsabil proiect: Mat. Radu BONCEA, CS III Obiective: Elaborarea de noi algoritmi de optimizare fără restrictii, eficienţi şi robuşti, bazaţi pe metode quasi-Newton BFGS scalate sau BFGS modificate scalate cu aplicații; Elaborare studiu privind noi tendinţe în decizia ṣi analiza multi-criterială cu aplicaṭie ȋn selecṭia furnizorilor de servicii cloud; Dezvoltarea de modele, algoritmi şi software pentru problema selecţiei optimale a …

Read More »

Sisteme si aplicații bazate pe convergența între Big Data, analiza inteligentă a datelor și învățarea automată avansată – PN 18 19 02 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Liviu BADEA, CS I Obiective: Crearea unui nucleu de competenţă în domeniul tehnologiilor de management, analiza si învăţare automată avansata (deep learning) pentru Big Data; Cercetarea şi dezvoltarea algoritmilor şi metodelor de planificare pentru platforme intensive ca date; Abordarea unor probleme complexe cu aceste tehnologii şi dezvoltarea expertizei corespunzătoare, care să poată sta la baza unor …

Read More »

Platformă inovativă pentru monitorizarea și asistarea personalizată în domeniul e-Sănătate – PN 18 19 03 01

Responsabil proiect: Ing. Marilena IANCULESCU, CS III Obiective: Să avanseze stadiul cunoașterii în domeniul monitorizării și asistării personalizate a pacienților, prin dezvoltarea, adaptarea și integrarea de soluții inovative TIC; Să avanseze stadiul cunoașterii în monitorizarea stării de sănătate a populației prin utilizarea modelării, simulării și predicției seriilor de timp; Să avanseze stadiul cunoașterii în evaluarea calității și utilizabilității soluțiilor bazate …

Read More »

Algoritmi avansați de achiziție și analiză a datelor conținute de către dispozitivele mobile – PN 18 19 04 01

Responsabil proiect: Lect. dr. ing. Adrian Victor VEVERA, CS II Obiective: Analiza arhitecturilor „hardware / software” de referință în spectrul dispozitivelor mobile; Analiza arhitecturilor de referință pentru aplicațiile dedicate „mediului mobil”; Examinarea aprofundată a modelelor de aplicații (interfață vizuală, logică, fișiere generate, istoric, localizare sistem, modalități de criptare, etc.); Studiu aprofundat al metodelor și tehnicilor de achiziție a datelor; Elaborarea …

Read More »

Analiza şi evaluarea serviciilor de cloud prin criterii, indicatori și metrici de măsurare – PN 18 19 05 01

Responsabil proiect: Mat. Dragoș Cătălin BARBU, CS III Obiective: Identificarea celor mai bune practici în domeniul de aplicabilitate al proiectului în cadrul Uniunii Europene şi la nivel internaţional; Identificarea criteriilor, a indicatorilor şi metricilor de măsurare a centrelor de date şi serviciilor Cloud; Elaborarea unui catalog de criterii de evaluare a serviciilor de Cloud; Elaborarea unei metodologii de evaluare a …

Read More »