Home / Program Naţional de Cercetare / Proiecte PNCDI II

Proiecte PNCDI II

Mediu de dezvoltare și Programa Analitică pentru implementarea de jocuri educaționale – DESiG

Responsabil de proiect: Dr. Carmen CÎRNU Perioada de execuţie:  2014-2016 Suport financiar: Contractul de Finantare: 19/2014 cu codul de depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2177 are autoritatea contractantă: UEFISCDI,  şi are coordonator Advanced Technology Systems Organizaţiile partenere în proiect sunt: SOFTWIN Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” – UNAP Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Obiective: Proiectul DESiG propune o abordare inovatoare …

Read More »

Prelungirea vieții active pentru o îmbătrânire independentă și sănătoasă

Responsabil de proiect ICI: ing. Marilena IANCULESCU Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă(2014-1016), Domeniul 9 – Cercetare socio-economică  şi umanistă, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Organizaţiile partenere în proiect: Spitalul Clinic de boli infecţioase  şi tropicale “Prof.dr. VICTOR BABEŞ” …

Read More »

Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate de mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate

Responsabil de proiect ICI: Dr. ing. Theodor D. POPESCU Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare  Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7, Direcţia 7.3, Tematica 7.3.2. si 7.3.3, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării  (UEFISCDI – Contract 268/2014). Organizaţiile partenere în proiect: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru …

Read More »

CALCULOS Arhitectură cloud pentru o bibliotecă deschisă de blocuri funcționale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate

Responsabil de proiect: Dr. Ing. Vasile SIMA Website-ul proiectului: http://romsim.ici.ro/calculos/ Suport financiar: Proiectul cu codul PN-II-PT-PCCA-2013-4-2123 şi numărul de contract: 257/2014 se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare PN II – Parteneriate – Proiecte colaborative de cercetare aplicativa – Competitie 2013, Domeniul 7 contractat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)  Programul are ca scop …

Read More »

Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model

Responsabil de proiect ICI: Dr. ing. Theodor D. POPESCU Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7: Materiale, procese şi produse inovative, Direcția 7.2: Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale, Tematica 7.2.2: Modelarea şi identificarea proceselor de mare complexitate, finanţat de Unitatea Executivăpentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării …

Read More »

Conectivitatea funcţională în stare de repaos în tulburările motorii – biomarkeri noninvazivi ai patologiei (NEUROCON)

Responsabil proiect ICI: Dr. ing. Liviu BADEA Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Direcţia de Cercetare Domeniul 4 – Sănătate, finanţat deUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Organizaţiile partenere în proiect: Spitalul Clinic „Prof. dr. Th. Burghele” – Coordonator Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare …

Read More »