Home / Program Naţional de Cercetare

Program Naţional de Cercetare

Mediu de dezvoltare și Programa Analitică pentru implementarea de jocuri educaționale – DESiG

Responsabil de proiect: Cîrnu Carmen Perioada de execuţie:  2014-2016 Suport financiar:  Contractul de Finantare: 19/2014 cu codul de depunere: PN-II-PT-PCCA-2013-4-2177 are autoritatea contractantă: UEFISCDI,  şi are coordonator Advanced Technology Systems Organizaţiile partenere în proiect sunt: Partener 1: SOFTWIN Partener 2: Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” – UNAP Partener 3: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Obiective: Proiectul …

Read More »

CALCULOS Arhitectură cloud pentru o bibliotecă deschisă de blocuri funcționale logice reutilizabile pentru sisteme optimizate

Responsabil de proiect: Dr. Ing. Vasile Sima,  vsima@ici.ro,  0213160736 / 156 Website-ul proiectului: http://romsim.ici.ro/calculos/ Suport financiar: Proiectul cu codul PN-II-PT-PCCA-2013-4-2123 şi numărul de contract: 257/2014 se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare PN II – Parteneriate – Proiecte colaborative de cercetare aplicativa – Competitie 2013, Domeniul 7 contractat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) …

Read More »

Prelungirea vieții active pentru o îmbătrânire independentă și sănătoasă

Responsabil de proiect ICI: ing. Marilena Ianculescu, manina@ici.ro 021-316.07.36/200 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă(2014-1016), Domeniul 9 – Cercetare socio-economică  şi umanistă, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Organizaţiile partenere în proiect: •  Spitalul Clinic de boli infecţioase  şi tropicale …

Read More »

Model experimental pentru detecția și diagnoza schimbărilor în procese vibratorii folosind tehnici avansate de măsurare și analiză bazate pe model

Responsabil de proiect ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu,  pope@ici.ro 021-316.07.36/156 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7: Materiale, procese şi produse inovative, Direcția 7.2: Tehnologii avansate de conducere a proceselor industriale, Tematica 7.2.2: Modelarea şi identificarea proceselor de mare complexitate, finanţat de Unitatea Executivăpentru Finanţarea Învăţământului Superior, a …

Read More »

Sistem mecatronic inovativ pentru controlul inelelor de rulmenți prelucrate de mașini CNC ca factor de optimizare a calității suprafețelor prelucrate

Responsabil de proiect ICI: dr. ing. Theodor D. Popescu, pope@ici.ro 021-316.07.36/156 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare  Parteneriate în Domenii Prioritare, Domeniul 7, Direcţia 7.3, Tematica 7.3.2. si 7.3.3, finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior a Cercetării Dezvoltării şi Inovării  (UEFISCDI – Contract 268/2014). Organizaţiile partenere în proiect: •  Institutul Naţional …

Read More »

Conectivitatea funcţională în stare de repaos în tulburările motorii – biomarkeri noninvazivi ai patologiei (NEUROCON)

Responsabil proiect ICI: dr. ing. Liviu Badea, badea@ici.ro 021-316.07.36/161 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în cadrul Programului Naţional de Cercetare – Dezvoltare – Parteneriate în Domenii Prioritare, Direcţia de Cercetare Domeniul 4 – Sănătate, finanţat deUnitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Organizaţiile partenere în proiect: •  Spitalul Clinic „Prof. dr. Th. Burghele” – Coordonator •  …

Read More »