Home / Nucleu Cognotic

Nucleu Cognotic

Modele şi instrumente de evaluare a acceptării și utilizării reţelelor sociale online – PN 16 09 01 01

Responsabil proiect: Dr. ec. Alexandru Bolog, CS I Faza 1: Analiza cercetărilor în domeniu, specificarea modelelor și a instrumentelor de evaluare. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport privind cercetările și rezultatele în domeniul proiectului (clasificări și caracteristici ale rețelelor sociale online, studii și cercetări în domeniul rețelelor sociale online, teorii și modele utilizate la studiul rețelelor sociale online, cercetări privind acceptarea și utilizarea rețelelor sociale online); Specificații privind modelele de …

Read More »

Cercetari privind autentificarea online in cadrul aplicatiilor software bazata pe comportamentul utilizatorilor – PN 16 09 01 02

Responsabil proiect: Dr. ec. Alin Zamfiroiu, CS III Faza 1: Cercetări privind comportamentul utilizatorilor în cadrul aplicațiilor software. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Analize privind stadiul domeniului autentificării în cadrul aplicațiilor software online; Cercetări privind modul de interacțiune al utilizatorilor; Analiză privind modul de prezentare al aplicațiilor în cadrul browserelor de pe dispozitivele mobile; Analiză a caracteristicilor de comportament a utilizatorilor …

Read More »

Cercetări privind utilizarea de instrumente software avansate pentru analiza şi vizualizarea datelor de mari dimensiuni – PN 16 09 02 01

Responsabil proiect: Drd. ing. Mădălina Zamfir, CS Faza 1: Cercetări privind platforme software destinate analizei și vizualizării datelor științifice. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Investigarea tendinţelor majore în domeniul platformelor de calcul intensiv ca date; Investigarea principalelor instrumente și platforme care oferă facilităţi de Visual Analytics (VA) pentru Big Data şi evidenţierea caracteristicilor, a beneficiilor și rolului acestora.   Faza 2: …

Read More »

Analiză, evaluare şi decizie pentru managementul Cloud Computing – PN 16 09 03 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Neculai Andrei, CS I Faza 1: Cercetări privind analiza, evaluarea și asistarea deciziei în probleme complexe de decizie în Cloud Computing. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare privind analiza, evaluarea şi asistarea deciziei în managementul Cloud Computing: – studiul literaturii de specialitate pentru domeniul asistării deciziei şi management în Cloud Computing; – identificarea şi analiza …

Read More »

Servicii Cloud cu suport baze de date NoSQL destinate dezvoltării de proiecte Open-Source – PN 16 09 03 02

Responsabil proiect: Drd. ing. Dragoș Nicolau, CS III Faza 1: Studiul principiilor și avantajelor Tehnologiei Cloud. Studiul privind principiile sistemelor de baze de date de tip NoSQL. Modelarea bazei de date de tip Code Repository în sistemul de gestiune MongoDB. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare privind: – studiul principiilor şi avantajelor tehnologiei Cloud; – studiu privind principiile Sistemelor …

Read More »

Cercetări privind migrarea aplicaţiilor informatice în structuri virtualizate de cloud – PN 16 09 03 03

Responsabil proiect: Dr. ing. Alexandru Sipică, CS III Faza 1: Studiu privind structura sistemelor informatice și identificarea modalităților de integrare în mediu de Cloud. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Analiza rezultatelor cercetărilor de referință în domeniul structurilor aplicațiilor informatice în perspectiva migrării în cloud; Analiza strategiilor (la nivel internațional și național) de integrare și migrare ân cloud; Analiza modalităților și metodologiilor …

Read More »

Evaluare şi experimentare pentru platforme „Internet of Things” – PN 16 09 04 01

Responsabil proiect: Ing. ec. Ștefan Preda, CS Faza 1: Cercetări privind platformele dedicate „Internet of Things”. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Studierea ofertei existente de platforme IoT, peste 50 de soluţii relevante, selectate pe baza rapoartelor şi punctelor de vedere publicate în literatura de specialitate şi pe site-urile unor companii de consultanţă sau publicaţii de profil în acest domeniu; identificarea a …

Read More »

Integrarea surselor multiple de date eterogene din medicina translațională utilizând tehnici semantice – PN 16 09 05 01

Responsabil proiect: Prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru, CS I Faza 1: Utilizarea ontologiilor in integrarea semantică a surselor de informaţii din domeniul ştiinţelor biomedicale fundamentale, practica clinică şi sănătatea publică. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Studiu privind stadiul actual şi tendinţele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul soluţiilor de integrare a datelor în medicina translaţională: surse de date, standarde disponibile, …

Read More »

Sistem de evaluare a calității aplicațiilor eHealth – PN 16 09 05 02

Responsabil proiect: Ing. Eugenia Târziu, CS Faza 1: Studii şi analize referitoare la aplicaţiile eHealth. Dezvoltare cadru metodologic de evaluare a calităţii aplicaţiilor eHealth. Termen de predare: 30.10.2017 Rezultate: Raport de cercetare care include: – o sinteză documentară cu accent pe ultimile tehnologii utilizate dezvoltarea aplicaţiilor eHealth; – analiza tipurilor și caracteristicilor aplicaţiilor eHealth, cu accent pe cele bazate pe web; …

Read More »

Metode de analiză a impactului social media asupra proceselor în e-guvernare – PN 16 09 06 01

Responsabili proiect: Dr. Cirnu Carmen, CS III, Dr. Dragoș Iordache, CS II Faza 1: Specificarea metodelor de analiză a impactului social media. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare, elaborat pe baza studierii şi analizării lucrărilor de specialitate, care prezintă: – o introducere în domeniul studiat; – definirea sintagmelor și conceptelor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect; – stadiul …

Read More »