Home / VlaD26 (page 3)

VlaD26

Comunicat/anunţ privind stadiul proiectului „Infrastructură de tip cloud pentru instituţiile publice din România” – ICIPRO

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” „Investiții pentru viitorul dumneavoastră!” „Infrastructura de tip cloud pentru instituțiile publice din Romania” – ICIPRO  SMIS 48594 – proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională – București, 25 FEBRUARIE 2015 Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, cu sediul în București, Bulevardul Mareșal Al.Averescu nr. 8-10, sector 1, Tel 021 316 …

Read More »

Gala Premiilor eFinance

În cadrul celei de-a XII-a ediții a Galei Premiilor eFinance, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatica – ICI București a fost premiat pentruProiectul ICIPRO. Diploma acordată pentru proiectul celei mai complexe platforme care va furniza instituțiilor publice din România servicii de Cloud Computing a fost înamânată Doamnei Prof. dr. ing. Doina Banciu, Director General și Domnului Dr. ing. …

Read More »

Premiul Secţiunii e-Cloud 2014

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatica – ICI București a primit Premiul „Leadeship in Cloud Computing 2014” din partea RoCloud, ca recunoaștere a meritelor sale pentru dezvoltarea infrastructurii de tip cloud pentru instituțiile publice din România.  

Read More »

Modernizarea sistemului Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) prin aducerea unei contribuţii în domeniul managementului de conţinut digital

Faza 1: Proiectarea, realizarea şi testarea aplicaţiei BNP modernizată realizat în cadrul proiectului Termen de predare:15.06.2015 Faza 2: Proiectarea platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Științifice Termen de predare: 31.07.2015 Faza 3: Realizarea și testarea Platformei on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Științifice Termen de predare:10.12.2015 Responsabil de proiect: Bajenaru Lidia Perioada de execuţie:  2015

Read More »

Cercetări privind soluţii de tip Big Data bazate pe arhitecturi IoT (Internet of Things)

  Faza 1: Studiu privind suportul IoT pentru soluţiile de tip Big Data şi domenii aplicative reprezentative Termen de predare:  10.12.2015 Faza 2: Model conceptual pentru soluţii Big Data bazate pe arhitecturi IoT Termen de predare:  10.12.2015 Responsabil de proiect: Preda Stefan Perioada de execuţie: 2015 Obiective: Investigarea şi analiza sistemelor IoT, a tendinţelor şi soluţiilor de convergenţă a lor …

Read More »

Cloud for Europe lansează licitaţia pentru inovaţii în tehnologie de tip Cloud în sectorul public

Roma, 15 Decembrie 2014  – Proiectul „Cloud for Europe” a comunicat astăzi publicarea anunțului de licitație pentru achiziția publică în comun (Joint PCP) a serviciilor de cercetare și dezvoltare a tehnologiilor de cloud computing pentru administrațiile publice. Scopul este reprezentat de cercetarea și demonstrarea soluțiilor menite să depășească obstacolele din cadrul procesului de adoptare a tehnologiilor de tip cloud computing de către …

Read More »

Sistem suport bazat pe tehnologii cloud pentru dezvoltarea afacerilor în mediu rural

Responsabil de proiect :  dr.ing. Alexandru Sipică,  Alexs@ici.ro, 021-316.07.36/163, 183 Perioada de execuţie: 17.10.2014 – 10.12.2014 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 17.10.2014 – 10.12.2014, în cadrul Programului Nucleu: ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 07: “Tehnologii şi servicii pentru dezvoltarea afacerilor”, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. …

Read More »

Vizita Domnului Paul Timmers, Director of the Sustainable & Secure Society Directorate in the European Comission Communications Networks, Contents and Technologies Directorate General (DG Connect) la ICI Bucureşti

Cu ocazia participării sale la Forumul AAL – Ambient Assisted Living în data de 10 septembrie 2014, Domnul Paul Timmers – Director of the Sustainable & Secure Society Directorate in the European Commission Communications Networks, Content and Technologies Directorate General (DG CONNECT) a vizitat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică.

Read More »

Metode şi instrumente avansate de evaluare a calităţii produselor software din Biblioteca Naţională de Programe (BNP)

Responsabil de proiect: AP 1 ing. Lidia Băjenaru, lidia.bajenaru@ici.ro, 021-316.07.36/128 Perioada de execuţie: 01.09.2014 – 10.12.2014 Suport financiar:  Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.09.2014 – 10.12.2014 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23N / 27.02.2009, act adiţional 3 / 2014 finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale – autoritate de stat pentru …

Read More »