Home / MihaiICI00 (page 21)

MihaiICI00

ICI Bucureşti – primul loc în Topul Firmelor din Bucureşti 2009

 În cadrul ceremoniei oficiale organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti s-a clasat pe locul întâi în Topul Firmelor din Municipiul Bucureşti – domeniul de activitate cercetare, dezvoltare şi high-tech, secţiunea institute naţionale. Diploma şi placheta au fost decernate Doamnei Director General, prof.dr.ing. Doina Banciu, de către …

Read More »

Cercetări avansate privind dezvoltarea de aplicaţii pe Internet îmbogăţite (RIA – Rich Internet Applications)

Responsabil de proiect ICI: Fazele 2-3: ing. Mihaela Tomescu mtomescu@ici.ro, 021-316.07.36/195 Perioada  de  execuţie: 27.02.2009 – 30.09.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 27.02.2009 – 30.09.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS. Echipa de cercetare ICI: ing. Mihaela …

Read More »

Support for realising New Member and Associated States’ potentials in transport research – TransNEW

Responsabil de  proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62 Website-ul proiectului: http://www.ncl.ac.uk/newrail/transnewdb/ Perioada de execuţie: 01.01.2010 – 31.12.2011 Suport financiar: Proiectul s-a desfăşurat în perioada 01.01.2010 – 31.12.2011 şi este o Acţiune Suport în cadrul Programului Cadru 7, Tema TPT.2008.8 – “Assessing, analysing and defining strategies and realising new member and Associated States’ potentials in transport research”, finanţat de …

Read More »

Generator de servicii pervasive de e-learning pentru formarea continuă a managerilor întreprinderilor mici şi mijlocii

Responsabil de proiect: mat. Cornel Resteanu, resteanu@ici.ro, 021-316.07.36/162 Perioada  de  execuţie: 2009 – 2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 2009 –2011 în cadrul Programului Nucleu – „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectivul 01-Tehnologii avansate pentru e-servicii, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare: mat. Cornel …

Read More »

Modele de interoperabilitate bazate pe ontologii pentru Sistemele Informatice Clinice

Perioada  de  execuţie: 2010 – 2011           Responsabil proiect ICI: mat. Mircea Râureanu,  mircea@ici.ro, 021-316.07.36/171 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 27.02.2009–10.12. în cadrul PN: „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 2: Tehnologii avansate pentru e-servicii, PN 09 23 01 02, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de …

Read More »

E-tehnologii pentru prevenţie şi asistenţă medicală (MedDist)

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. mat. Adriana Alexandru adriana@ici.ro, 021-316.07.36/231 Perioada de execuţie: 1.01.2009 – 15.12.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 1.01.2009 – 15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu Tehnologii avansate si servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN, PN 09 23 01 01, Contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de …

Read More »

La universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică a decernat în data de 19.11.2009 titlul de „Doctor Honoris Causa” doamnei Director General Prof.dr.ing. Doina Banciu

Universitatea „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Matematică şi Informatică,a decernat în data de 19.11.2009 titlul de „Doctor Honoris Causa”doamnei Prof.dr.ing. Doina Banciu, director general al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, I.C.I. Bucureşti.  

Read More »

Workshop Proiect ROMULUS

In data de Vineri 30 octombrie 2009, orele 9-13, a avut loc în sala Iorga (pavilionul 18, etaj, Romexpo), in cadrul expozitiei TIB 2009 si Inventika 2009, a fost organizat de ICI în colaborarecu partenerii din proiect, Workshop–ul proiectului european FP7 217031ROMULUS – Domain Driven Design and Mashup Oriented Development based on Open Source Java Metaframework for Pragmatic, Reliable and …

Read More »