Home / MihaiICI00 (page 20)

MihaiICI00

Sistem integrat on-line pentru managementul bibliografiei naţionale retrospective

Responsabil de proiect: mat. Cornelia Lepădatu, cornelia@ici.ro, 021-316.07.36/157 Perioada de execuţie:  15.05.2009 – 12.12.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 15.05.2009 – 12.12.2011 în cadrul Programului Nucleu ”Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 5: „Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital”, Contract nr. PN 09 23 05 04 din 2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru …

Read More »

Tehnici şi instrumente avansate pentru dezvoltarea de aplicaţii de e-learning bazate pe realitate îmbogăţită

Responsabil de proiect: inf. Dragoş Cătălin Barbu, dbarbu@ici.ro, 021-316.07.36/127 Perioada de execuţie: 27.02.2009 – 15.12.2011 Suport financiar: Proiectul PN 09-23 05 03 se desfăşoară în perioada 27.02.2009 – 15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu, „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Obiectiv 5- Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital, Contract nr. 23/27.02.2009 finanţat de Autoritatea Naţională pentru …

Read More »

Managementul cunoştinţelor în sisteme de e-learning orientate pe competenţe

Responsabil de proiect: ing. Ana-Maria Borozan,  marika@ici.ro, 021-316.07.36/123 Perioada de execuţie: 01.02.2009 -31.08.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 01.02.2009 -31.08.2011 în cadrul Programului Nucleu: Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN) pe anii 2009-2011, obiectivul Tehnologii şi servicii pentru managementul conţinutului digital, PN 09 23 05 01, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetare Ştiinţifică- ANCS. Echipa de cercetare …

Read More »

Modelarea, simularea şi optimizarea unor sisteme de producţie a energiei electrice din centralele electroenergetice

Responsabil proiect: dr. Florin Hărţescu, flory@ici.ro, 021-316.07.63 •  Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică- ICI, Bucureşti. Perioada de execuţie: 15.06.2009 – 15.09.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 15.06.2009 – 15.09.2011 în cadrul Programului Naţional de Cercetare Nucleu “Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale” – TEHSIN,PN 09 23 04 05, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi …

Read More »

Algoritmi pentru analiza şi sinteza sistemelor dinamice în spaţiul complex

Responsabil proiect: dr. ing. mat. Sima Vasile, vsima@ici.ro, 021-316.07.36/156 Perioada de execuţie: 01.03.2009 – 30.11.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.03.2009 – 30.11.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, Contract nr. 09-23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică– ANCS. Echipa de cercetare: dr. ing. mat. Sima Vasile Obiective: …

Read More »

Mediu colaborativ şi centru suport operaţional pentru Organizaţia Virtuală gridmosi.ici.ro

Perioada de execuţie: 2010 – 2011 Responsabil proiect: drd. ing Alexandru Stanciu,  stanciu@grid.ici.ro, 021-316259/159 Suport financiar: Proiectul s-a desfăţurat în perioada 27.02.2009 –10.12.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN ”, contract nr. PN 09-23 04 02, finanţat de MCSI. Echipa de cercetare ICI: drd. ing. Alexandru Stanciu,dr.ing. Vladimir Florian, prog. Ştefan Preda, …

Read More »

Cercetări privind evoluţia infrastructurilor orientate pe servicii şi a tehnologiilor asociate în contextul platformelor tehnologice europene şi GRID

Responsabil proiect: dr. ing. Gabriel Neagu, gneagu@ici.ro, 021-316.12.56 Perioada de execuţie: 01.02.2009 – 15.09.2011 Suport financiar: Proiectul PN 09-23 04 01 se desfăşoară în perioada 01.02.2009 – 15.09.2011, în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”, Contract nr. 23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de cercetare: dr. ing. …

Read More »

Soluţii bazate pe reţele VPN pentru securizarea comunicaţiilor de date în sisteme informatice

Responsabil proiect ICI: ing. Ion Dumitraşcu, dumitrascu@ici.ro, 021-316.07.62 Perioada de execuţie: 2010 – 2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoarăîn perioada 27.02.2009 – 12.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN”; Obiectivul: „Securitatea şi accesibilitatea sistemelor şi serviciilor informatice”. Contract nr. 23 / 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică– ANCS. Echipa de …

Read More »