Home / MihaiICI00 (page 19)

MihaiICI00

Workshop „Rolul Cercetării şi dezvoltării în susţinerea unei economii durabile”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) a organizatîn data de 14 iunie 2010workshop-ul “Rolul cercetării şi dezvoltării în susţinerea  unei economii durabile”. Evenimentul a fost deschis de prof. univ. dr. Doina Banciu, Director General ICI şi s-a bucurat de prezenţa ministrului Gabriel Sandu, precum şi a şefului Diviziei de Strategie pentru Cercetare-Dezvoltare în domeniul TIC în cadrul DG INFSO …

Read More »

Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE)

Responsabil de proiect: prof. dr. ing. Doina Banciu, doina.banciu@ici.ro, 021-316.52.62 Website-ul proiectului: https://www.egi.eu/about/egi-inspire/ Perioada de execuţie: 01.05.2010- 31.12.2014. Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.05.2010- 31.12.2014, în cadrul Programului Cadru 7 – FP7, contract nr. RI-261323, co-finanţat de Comisia Europeană. Participanţi: Internaţionali: •  Universiteti Politeknik i Tiranes – UPT, Albania; •  Institute for Informatics and Automation Problems of the …

Read More »

Metode şi tehnici de instruire cu aplicaţii în monitorizarea şi mentenanţa predictivă a maşinilor şi utilajelor industriale

Responsabil proiect: dr. ing. Theodor D. Popescu, pope@ici.ro, 021-316.07.36/156 Perioada de execuţie:  01.03.2009 –15.12.2011 Suport financiar: Proiectul se desfăşoară în perioada 01.03.2009 –15.12.2011 în cadrul Programului Nucleu „Tehnologii avansate pentru dezvoltarea societăţii informaţionale (TEHSIN)”, Contract nr. 09-23 din 27.02.2009, finanţat de Autoritatea Naţionalăpentru Cercetarea Ştiinţifică – ANCS. Echipa de cercetare: dr. ing. Theodor D. Popescu, mat. Mariane Manolescu. Obiectiv: Proiectul …

Read More »

Metode de inteligenţă artificială pentru analiza sistemelor biologice (”Systems Biology”)

Responsabil proiect ICI: dr. ing. Liviu Badea, badea@ici.ro, 021-316.07.36/161 Perioada de execuţie: 2010 – 2011 Suport financiar: Proiectul se desfasoara in cadrul Programului Nucleu: „Tehnologii avansate  şi servicii pentru dezvoltarea societăţii informaţionale – TEHSIN” , obiectivul 6: Inteligenţă artificială, robotică  şi sisteme autonome avansate, finanţat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Echipa de cercetare ICI: …

Read More »