Home / Jess6am

Jess6am

Studiu și instrument on-line pentru evaluarea necesarului de competențe digitale în administrația publică, în conformitate cu Manualul de Monitorizare și Evaluare al SNADR

Director proiect: Dr.ec.  Monica Anghel – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Evaluarea necesarului de competenţe digitale în administraţia publică; Dezvoltarea şi utilizarea unui instrument on-line pentru colectarea informaţiilor privind competenţele TIC; Identificarea deficitelor tematice …

Read More »

Studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat și propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticarea a societății informaționale în România, în vederea armonizării Manualului de Monitorizare și Evaluare al SNADR cu noii indicatori aferenți Strategiei Europene Piața Unică Digitală

Director proiect: Ing.  Eleonora Tudora – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Organizații partenere în proiect: ICI București – coordonator Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Comunicații (INSCC) București Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Elaborarea unui studiu comparativ asupra indicatorilor din SNADR, DESI și Eurostat; Propunerea unui nou set de indicatori pentru monitorizarea nivelului de sofisticare a …

Read More »

Studiu privind modalitatea de dezvoltare a capabilităților naționale în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Dr.  Carmen Cîrnu  –  CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza contextului european în domeniul securității cibernetice; Analiza contextului național în domeniul securității cibernetice; Analiza factorilor relevanți cu privire la capabilitățile naționale în domeniul securității cibernetice; Aplicarea metodologiei și identificarea nevoilor și/sau posibilităților de dezvoltare a capabilităților naționale; Identificarea …

Read More »

Studiu privind stabilirea indicatorilor de securitate cibernetică care pot fi luați în calcul pentru măsurarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național

Director proiect: Inf.  Dragoș Cătălin Barbu – CS III Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza amănunțită a contextului actual și a necesității stabilirii unui sistem de indicatori de securitate cibernetică pentru evaluarea nivelului de securitate cibernetică la nivel național; Analiza asupra dinamicii și evoluțiilor din spațiul cibernetic, a abordărilor și inițiativelor existente …

Read More »

Studiu privind identificarea indicatorilor și fundamentarea valorilor de prag aferenți incidentelor de securitate cibernetică cu impact semnificativ, necesari transpunerii Directivei UE 1148/2016 în România

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Identificarea celor mai bune metodologii de stabilire a impactului incidentelor de securitate informatică atât la nivelul unei organizaţii, cât şi la nivelul unei ţări; Identificarea celor mai bune metodologii de calcul precum şi a celor mai …

Read More »

Studiu privind necesarul de pregătire și educație la nivel național în domeniul securității cibernetice

Director proiect: Lector univ.  dr.ing. Adrian Victor Vevera – CS II Autoritatea contractantă: Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Perioada de derulare: 28.06.2018 – 30.11.2020 Obiective: Analiza existenţei unor programe şi curricule dedicate educaţiei şi/sau pregătirii socio-profesionale în domeniul securităţii cibernetice; Analiza riscurilor din mediul cibernetic şi identificarea categoriilor socio-profesionale expuse acestor riscuri la nivel naţional precum şi a necesarului de pregătire …

Read More »

Prezervarea și valorificarea patrimoniului literar românesc folosind soluții digitale inteligente pentru extragerea și sistematizarea de cunoștințe

Responsabil proiect: Dr.ing. Lidia BĂJENARU – AP I Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) Organizații partenere în proiect: Institutul de Istorie și Teorie Literară G. CĂLINESCU – coordonator Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu ICI București Universitatea Politehnica București Perioada de derulare:  15.03.2018 – 31.12.2020 Obiective: Dezvoltarea Platformei software integrate – INTELLIT, suport pentru Biblioteca …

Read More »

Lib2Life-Revitalizarea bibliotecilor și a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate

Responsabil proiect: Dr.cib.ec.mat. Gabriela FLORESCU – CS I Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) Organizații partenere în proiect: Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I” – coordonator Biblioteca Centrală Universitară ”Mihai Eminescu” Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga” Biblioteca Centrală Universitară ”Eugen Todoran” Universitatea Politehnica din București ICI București Perioada de derulare: 02.04.2018 – 30.11.2020 Obiective: …

Read More »

Platformă pluridisciplinară complexă de cercetare integrativă și sistematică a identităților și patrimoniului cultural tangibil și non-tangibil din România

Responsabil proiect: Dr.cib.ec.mat. Gabriela FLORESCU – CS I Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățămantului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) Organizații partenere în proiect: Universitatea București – coordonator Institutul de Arheologie ”Vasile Pîrvan” INCD pentru Fizica și Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” Universitatea Ioan Cuza din Iași Universitatea de Vest Timișoara ICD pentru Fizica Materialelor București ICI București Universitatea ”Ovidius” …

Read More »