Home / Duralexsedlex31 (page 4)

Duralexsedlex31

Sistem de evaluare a calității aplicațiilor eHealth – PN 16 09 05 02

Responsabil proiect: Ing. Eugenia Târziu, CS Faza 1: Studii şi analize referitoare la aplicaţiile eHealth. Dezvoltare cadru metodologic de evaluare a calităţii aplicaţiilor eHealth. Termen de predare: 30.10.2017 Rezultate: Raport de cercetare care include: – o sinteză documentară cu accent pe ultimile tehnologii utilizate dezvoltarea aplicaţiilor eHealth; – analiza tipurilor și caracteristicilor aplicaţiilor eHealth, cu accent pe cele bazate pe web; …

Read More »

Metode de analiză a impactului social media asupra proceselor în e-guvernare – PN 16 09 06 01

Responsabili proiect: Dr. Cirnu Carmen, CS III, Dr. Dragoș Iordache, CS II Faza 1: Specificarea metodelor de analiză a impactului social media. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare, elaborat pe baza studierii şi analizării lucrărilor de specialitate, care prezintă: – o introducere în domeniul studiat; – definirea sintagmelor și conceptelor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect; – stadiul …

Read More »

Metode și modele de evaluare a rețelelor sociale ca instrumente de facilitare a activităților de instruire – PN 16 09 06 02

Responsabil proiect: Dr. Dragoș Iordache, CS II Faza 1: Identificarea și analiza instrumentlor de facilitare a activităților de instruire oferite de rețelele sociale. Termen de predare: 30.10.2017 Rezultate: Raport de cercetare ce prezintă: – o introducere în domeniul studiat; – definirea sintagmelor și conceptelor utilizate în cadrul cercetărilor asumate în proiect; – analiza literaturii de specialitate din domeniul OSN din țară și …

Read More »

Sistem online de e-participare pentru inițiative de proiecte smart city – PN 16 09 06 03

Responsabil proiect: Ing. ec. Antonio-Marcel Cohal, CS Faza 1: Studiu privind gradul de implicare activa a cetatenilor la procesul de dezvoltare a proiectelor specifice smart city. Analiza cerintelor si proiectarea sistemului de eparticipare. Dezvoltarea unui sistem online pentru sprijinirea procesului decizional si al initiativei cetatenesti in proiectele smart city. Optimizarea sistemului si pentru dispozitive mobile. Termen de predare: 18.12.2017 Rezultate: Raport …

Read More »

Sistem experimental privind evaluarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic – PN 16 09 07 01

Responsabil proiect: Mat. Dragoș Barbu, CS III Faza 1: Studiul în domeniul de aplicabilitate al proiectului şi elaborarea normelor tehnice. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de analiză asupra domeniului de aplicabilitate a proiectului: – cadrul juridic privind înlocuirea treptată a aparatelor de marcat electronice fiscale dotate cu role jurnal pe suport de hârtie cu cele echipate cu jurnal electronic etapizat; …

Read More »

Sistem de asigurare a siguranței alimentare (bazat pe RFID) aferent unui eco-sistem digital de afaceri – PN 16 09 07 02

Responsabil proiect: Ing. Eleonora Tudora, CS III Faza 1: Realizarea unui studiu asupra stadiului actual şi a tendinţelor de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul Ecosistemelor Digitale de Afaceri. Realizarea unui studiu asupra trasabilității alimentare. Principii, metode și soluții de urmărire-depistare în cadrul trasabilităţii. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Studiu privind stadiul actual și tendinţele de cercetare, dezvoltare, inovare în domeniul Ecosistemelor …

Read More »

Diversificarea conţinutului informaţional şi a serviciilor oferite de Sistemul Bibliotecii Naţionale de Programe (BNP) – PN 16 09 08 01

Responsabil proiect: Dr. ing. Lidia Băjenaru, AP I Faza 1: Identificarea unor categorii suplimentare de conținut și de funcționalități necesare furnizării de servicii noi oferite de BNP reproiectarea sistemului BNP. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Raport de cercetare privind identificarea unor categorii suplimentare de conţinut şi de funcţionalităţi necesare furnizării de servicii noi oferite de BNP, precum şi reproiectarea sistemului BNP, …

Read More »

Extinderea serviciilor furnizate de Platforma on-line pentru evaluarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice – PN 16 09 08 02

Responsabil proiect: Drd. ing. Ionuț Petre, CS III Faza 1: Analiza cerințelor pentru optimizarea și extinderea platformei. Proiectarea de noi servicii si soluții de optimizare a celor existente. Termen de predare: 09.12.2016 Rezultate: Proiectarea şi realizarea de noi servicii care să completeze paleta de funcţionalităţi oferite utilizatorilor de către platformă; Identificarea cerințelor – de utilizator, software, hardware, calitate în utilizare și …

Read More »

Suport IT pentru Open Science în promovarea cercetării şi inovării responsabile – PN 16 09 08 03

Responsabil proiect: Ing. Ovidiu Bica, CS III Faza 1: Analize şi studii despre Open Science, Open Access Termen de predare: 08.12.2017 Rezultate: Raport de cercetare care prezintă: – analiza conceptelor Open Science, Open Access, Open Data, Open notebook science; – analiza infrastructurilor de cercetare cu Open Access disponibile în România şi pe plan internaţional (reviste, cărţi, monografii Open Access), precum şi …

Read More »

Premierea ICI București la categoria „Best Romanian R&D Ambasador” la Gala Comunic@ții Mobile

 În data de 06/12/2017, a avut loc cea de-a XIV-a ediție a Galei Comunic@ții Mobile, la care au participat cei mai importanți actori, la nivel national, din domeniul comunicațiilor. Cu două paneluri extrem de interesante, primul prezentând ultimele informații din domeniul telecomunicațiilor, iar cel de-al doilea privind Regulamentul European referitor la protecția datelor cu caracter personal, Gala Comunic@ții Mobile s-a …

Read More »